Komplexní řešení pro váš utilitní GIS

11.5.2015 | Kategorie: Články

Řešení ProGIS představuje sadu komponent pro vytvoření komplexního geogra­fického informačního systému využívajícího technologii ArcGIS od Esri. Původně byl ProGIS vytvořen jako obecný základ pro realizaci složitých analytických a provozních úloh a požadavků z oblasti energetiky a evidence, správy a údržby distribučních síti. Jedná se tedy o úlohy, kde nelze použít dostupné běžně distri­buované šablony pro vytváření především webových úloh. Díky zobecnění jej lze však využít i v jiných oblastech, kde jsou takovéto úlohy potřeba.

Portál pro sdílení infrastruktury

4.5.2015 | Kategorie: Články

Sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu náleží do základní infrastruktury státu. Jsou vý­znamným komunikačním prostředkem moderního hospodářství a základním nástrojem znalostní spo­lečnosti. Začlenění do informační společnosti před­pokládá splnění několika podmínek, přičemž právě základní podmínkou je vysokorychlostní přístup k sítím elektronických komunikací a k informačním a komunikačním technologiím.

Záznam z webináře Bentley Map v8i

30.4.2015 | Kategorie: Aktuality

Dne 15. 4. 2015 proběhl webinář, na téma Bentley Map V8i. Jako obchodní partneři společnosti Bentley Systems Vám přinášíme záznam webináře.

Nasazení mobilního řešení pro sběr dat v Tepelném hospodářství města Ústí nad Labem

27.4.2015 | Kategorie: Články

Ve společnosti THMÚ nasadila firma HSI webové řešení sběru dat, v němž se data zapisují prostřednictvím webového rozhraní přímo do konsolidované databáze měřených hodnot. Následně bylo implementováno mobilní ře­šení sběru dat, které doplňuje funkčnosti webové aplikace sběru dat. Dalším krokem k vyšší automatizaci bylo nasazení mobilního řešení tak, aby bylo možné provést zápis mě­řených hodnot z místa odečtu přímo do cen­trální databáze, což přináší odstranění mezičlánku ručního přepisu dat.

Archiv aktualit