22.6.2015 | Kategorie: Články

Všichni asi sledují aktivity ve společnosti O2 Czech Republic. Zde si však nebudeme povídat o změnách uvnitř společnosti, ale naším cílem je seznámit vás s aktivitami, na kterých se naše firma podílí.


POLYGONY POKRYTÍ

Požadavek na polygony pokrytí vznikl s nástupem technologie LTE. Firma HSI se podílí na zpracování dat pokrytí signály všech frekvencí a mobilních technologií.

Byl vytvořen importní nástroj, který v pravidelných intervalech zpracovává data ve formátu SHP a ty pak importuje do databáze ORACLE jako geometrie polygonů SDO. Při tomto importu dochází ke zjednodušování vstupních polygonů a jejich slučování tak, aby výsledkem byly polygony pokrývající celý prostor pokrytí pro danou technologii a frekvenci. Ty budou následně sloužit koncovým zákazníkům společnosti O2 jako zdroj dat pro www prezentaci pokrytí.

Tato prezentace bude zároveň fungovat jako nástroj pro informování veřejnosti o poruchách v mobilní síti. Každá porucha bude obsahovat informaci o předpokládané době opravy.

Ukázka pokrytí

Cable Monitoring, neboli „hlídač kabelů"

V současnosti umí ústředny monitorovat připojená aktivní koncová zařízení a zjišťovat jejich elektrické délky. Tento monitoring se provádí pravidelně a v okamžiku, kdy některá měření vykazují změnu hodnot, je to signál pro zahájení šetření.

V tuto chvíli přichází na řadu úloha, na které se podílí HSI. Ta se skládá ze dvou částí. Nejdříve se na základě trasovaní a změn hodnot posoudí vzdálenost poruchy či krádeže. Ta vychází z několika algoritmů, jejichž výsledkem je řada bodů na trase kabelů, kde pravděpodobně k incidentu došlo. V druhé fázi se vytváří PDF podklad s mapou místa potenciální krádeže a spolu se zasláním SMS je poslána pracovníkům kabelové údržby a ochrany sítě.

Od této služby si O2 slibuje rychlejší nalezení závady a v neposlední řadě ve spolupráci s policií ČR dopadení případného pachatele.
Hledání nejbližší technologie a určení přímé viditelnosti

Další aktivita je určena pro obchodní úsek společnosti. Firma HSI vytvořila dvě databázové úlohy, které slouží k zjišťování dostupnosti služeb společnosti O2.

První úloha slouží k vyhledání nejbližší technologie od zadaného bodu. Funkce hledá nejbližší optický kabel nebo prázdnou trubku. Na základě těchto informací je pracovník obchodu schopen online zjistit dostupnost služby a náročnost případné realizace.

Druhá úloha má podobný účel, avšak nehledá dostupné zařízení v zemi, ale zjišťuje přímou viditelnost dvou zadaných bodů. Typicky místo zákazníka a místo antény. Realizace této úlohy spočívá v uložení informací o 3D terénu a porostů do databáze ORACLE a vytvoření aplikačního rozhraní pro určení viditelnosti dvou bodů.

3D Model České republiky

Ing. David Kaufmann,
vedoucí vývojový pracovník