26.10.2017 | Kategorie: Aktuality

Začátkem čtvrtého kvartálu 2017 společnost HSI rozšířila stávající produkt VEST ve společnosti ČD-Telematika a.s. o nový modul UAP. Řešení zajištuje automatizované zpracování dat k územně analytickým podkladům pro obce a kraje (ORP a KÚ) dle zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přínosem pro zákazníka je minimalizace potřeby manuálních činností spojených s vydáním vyjádření a jednotná elektronická evidence všech žádostí. ORP a KÚ budou mít možnost žádat o data, případně prohlížet data jednoduše a rychle přes webový portál http://uap.cdt.cz.