16.11.2015 | Kategorie: Aktuality

Konference GIS Esri v ČR se letos konala 4. - 5. listopadu. V Kongresovém centru Praha se sešlo více než 850 odborníků na geoinformační technologie a zástupci společnosti HSI byli u toho.

Ing. Miroslav Kaňka ze společnosti HSI, spol. s r.o. společně se Zbyňkem Businským z ČEZ Distribuce, a.s. vystoupili s prezentací na téma Automatizované zpracování dokumentace staveb. Představili projekt rozšíření Portálu ČEZ pro komunikaci s veřejností, který realizovala společnost HSI. Výsledkem projektu je automatizovaná oblast zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby (ročně je realizováno cca 17 tisíc staveb), tedy automatizace exportů, převzetí a kontroly dat, následných importů dat do GIS a významné rozšíření dodavatelsky připravovaných dat o atributy a relace.

Přednáška na konferenci GIS ESRI 2015 - Ing. Miroslav Kaňka z HSI a Zbyněk Businský z ČEZ distribuce

Základní informace o projektu

Rozšíření stávajících modulů GeoPortálu ČEZ pro komunikaci s veřejností o oblasti (2. Generace GeoPortálu):

  • automatizované poskytování dat projektantům a zhotovitelům dokumentace skutečného provedení stavby,
  • automatizované přebírání zpracované dokumentace z CAD formátů a import dat do provozní Geodatabáze

Součástí projektu je rozšíření zejména atributové části dat, kterou budou zhotovitelé dokumentace předávat a zpracování dokumentace (projektovaného i skutečného provedení stavby) v lince automatizované kontroly, vizuální kontroly, doplnění dat a podpora dílčích kroků automatizovaného importu dat do GIS.

Materiály ke stažení