11.6.2015 | Kategorie: Články

Cílem projektu ve Vodárně Plzeň a.s. (člen skupiny Veolia Česká Republika) byla konsolidace údajů z pravidelných odečtů měřidel do jednoho centrálního místa.

Výchozí situace

Dosud evidence informací probíhala ručním zápisem dat na papír a následně jejich přepsáním jednotlivými mistry provozu do excelových souborů. Ty pak bylo nutné sloučit do výsledné podoby do jediného souboru, z něhož se následně vytvářely reporty. Požadovaným řešením tedy bylo využití optimálního IT řešení, ve kterém budou údaje centralizovány a to včetně jejich historické podoby.

Přínosy
  • Urychlení procesu odečtů
  • Snížení chybovosti zrušením ručního přepisování údajů
  • Zefektivnění práce s důležitými údaji díky možnosti přijímání dat z více zdrojů
  • Lepší práce s daty včetně jejich historické podoby

ŘEŠENÍ


Jako ideální volba řešení z našeho portfolia se tedy jevilo řešení AMI a modul AMI Energie, který byl vyvinut přesně pro takovéto účely a nyní již funguje v rutinním provozu i u jiných zákazníků. Tento modul navíc umožňuje zároveň přijímat data z více zdrojů odečtových dat z měřidel (dálkové odečty, mobilní zařízení, webové rozhraní apod.) a synchronizovat je, což má v mnoha případech velké výhody a zefektivňuje to práci s důležitými daty.V rámci implementace modulu AMI HeatIS jsme na základě specifických potřeb zákazníka upravili datový model, změnili použitou terminologii a zapracovali nové reporty. Tyto reporty nám ukázaly nový pohled na kontrolu dat, kdy se např. kontrolují data také v porovnání s naměřenými hodnotami minulého kalendářního roku.

Se zákazníkem nyní jednáme o dalším rozvoji na úrovni zjednodušení některých procesů tak, aby lépe vyhovoval i uživatelům, kteří nejsou tak zdatní v IT.


Za zajímavou zmínku stojí realizace reportu na kontrolu odebírání vody z přírodních zdrojů, k nimž se váží zvláštní limity, které jsou dány legislativou. Dále je zapotřebí u některých zdrojů provést speciální způsob výpočtu odebraného typu vody, což na nás kladlo nároky na vymyšlení algoritmu, který zajistí jednak korektní výpočet, ale také zohlednění v automatických kontrolách limitů při zadávání nových hodnot.

Celé řešení je nyní nasazeno jako webová aplikace, která je ve správě zákazníka. Vytvořená aplikace je navržena tak, aby se mohla dále rozvíjet směrem k automatizaci některých pravidelných úkolů, k řešení provozních problémů s měřidly a k lepší přehlednosti pro běžného uživatele.

V budoucnu počítáme s rozšířením aplikace a jejím využitím i pro jiné způsoby odečtů, například přes mobilní zařízení. Možností bude i využití doplňující úlohy pro sledování provozních činností.

Karel Scholz,
projektový manažer a konzultant