14.9.2016 | Kategorie: Články

V naší pravidelné rubrice představujeme tentokrát pana Ing. Ivana Machalu, MBA, ředitele úseku Kompetenční centrum Distribuce ve společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

 

Co Vás přivedlo k povolání, které děláte?
Asi to byl souběh více zájmů, které se nakonec protnuly někde v oblasti automatizovaných systémů řízení. Odtud byl pak už jen krůček k výpočetní technice - v té době stále ještě novému a rychle se rozvíjejícímu oboru. S tím, jak jsem postupně získával v této oblasti zkušenosti, se rozšířil můj zájem i do oblastí organizace a řízení transformačních aktivit.

Kdy a za jakých okolností jste začal pracovat pro společnost ČEZ ICT Services, a. s.? Co je náplní Vaší práce?
Stručně by se dalo říci, že celá má pracovní kariéra je spojena se Skupinou ČEZ. Se začátky na jedné z elektráren dřívějšího koncernového podniku, přes působení v  regionální distribuční společnosti Východočeská energetika, a. s., ze které jsem po její akvizici ze strany ČEZ, a. s.,  přešel do ČEZData, s.r.o. Následně jsem 6 let pracoval v ICT strategii ČEZ, a. s., abych před dvěma lety nastoupil do ČEZ ICT Services, a. s. na pozici ředitele úseku Kompetenční centrum Distribuce. Zde odpovídám za dodávku ICT služeb pro segment distribuce, tedy vše od koncových zařízení až po služby rozsáhlých informačních systémů podporujících činnosti distributora elektrické energie ve Skupině ČEZ.

V jakých oblastech a jak dlouho spolupracujete s firmou HSI?
V energetice se s  firmou HSI, spol. s r.o. setkáváme již od jejího vzniku. Vlastní spolupráci jsme zahájili v roce 2006 při implementaci grafického IS a portálového řešení. Současný rozsah spolupráce obnáší servisní podporu a provozování jak již zmíněných systémů, tak i některých dalších podporujících činnosti distributora elektrické energie v rámci jeho klientské obsluhy. Řešení  datového formátu  a celé komunikace  automatizovaně poskytující jak data odborné veřejnosti, tak od ní přebírající zpracovanou dokumentaci,  je hlavním předmětem současných služeb  HSI spol. s r.o. Osobně se se zástupci firmy většinou potkávám při hodnocení dodávky sjednaných plnění a při řešení dalšího rozvoje, vyplývajícího zejména ze stále se rozšiřující komunikace distributora elektrické energie s veřejností. Jsem rád, že mezi námi panuje shoda ve vnímání důležitosti ICT služeb pro tuto oblast podnikání.

Jaké jsou vaše záliby, samozřejmě kromě vaší práce?
Spíš to je od všeho něco – rodina, rekreační sport, pěstování bonsají, cestování a turistika v zimě zpestřená běžkami.  A rozhodně nesmím zapomenout ani na zahradu u domu, kde žiji se svou rodinou. Se šálkem dobrého čaje je tím místem, které mi pomáhá „kompenzovat“ to každodenní pracovní tempo.

Provází vás nějaká zájmová činnost celým Vaším životem?
Nakonec to asi bude fotografování. Se začátky pod dohledem mého dědečka, tj. od přípravy vývojky, přes vyvolání filmu a osvícení fotopapíru až po vyleštění fotografie. S vývojem fotografické techniky i díky mé profesní orientaci si mne však velmi brzy získala digitální technologie. Jak ale zjišťuji nad stále se zvyšujícím počtem mnou pořizovaných fotografií, neškodilo by občas zavzpomínat na možnosti dané svitkovým filmem, kdy člověk více přemýšlel, než to zmáčknul.  To samé platí i pro oblast IT, kdy by nebylo od věci trošku rozptýlit ten datový smog a věnovat se více konkrétním informacím než jen zpracovávat stále větší objemy dat.

Jak trávíte volno? Cestujete rád?
Jelikož poměrně dost času trávím za volantem při svých služebních cestách, tak přes týden toho volného tolik není. V poslední době v něm hraje prim i naše vnučka Ali a také poslední přírůstek do naší rodiny, bernský salašnický pes Clif.  Konfrontace mých a jejich pohledů na svět je pro mne často velmi poučná a nebudu zastírat, že většinou v ní nemám navrch. Jinak o dovolené rád cestuji za novými zážitky. Už samotná příprava, tj. hledání rovnováhy mezi poznáváním zajímavých míst spojených s ochutnávkou místních specialit a pobytem někde, kde teplota vody přesahuje 25°C a vzduch je ještě teplejší, je každoročně zážitkem sama o sobě.

Panu Ing. Ivanovi Machalovi, MBA děkujeme za rozhovor a přejeme mu mnoho energie v pracovním nasazení, při relaxaci v rodinném kruhu i všech dalších aktivitách.

Publikováno v HSI News číslo 37 / 2016