28.3.2016 | Kategorie: Články

V naší pravidelné rubrice osobnost z oboru bychom rádi představili pana Ing. Václava Nováka, vedoucího odboru podpůrných služeb ve společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

 

Co vás přivedlo k povolání, které děláte?
Velký zájem o výpočetní techniku a zejména velice zajímavou oblast jako je geoinformatika a informační systémy pro Facility management, které pokrývají velké spektrum podnikových činností.

Kdy a za jakých okolností jste začal pracovat pro společnost Unipetrol? Co je náplní vaší práce?
Pro společnost UNIPETROL (tehdy CHEMOPETROL) pracuji již od roku 1994, kdy jsem využil nabídky podílet se jako IT specialista na zavádění geografického informačního systému a následně navazujících aplikací pro správu areálu Chempark. Zkušenosti a místní znalost jsem následně využil při projektech centralizace podpůrných služeb skupiny UNIPETROL, které dnes zajišťuje úsek Facility management. Nyní mám na starosti majetkoprávní záležitosti celé skupiny jako je evidence a inventarizace nemovitostí, jejich prodeje a výkupy, prodeje pronájmů a služeb. I po tolika letech je práce ve skupině UNIPETROL velice zajímavá, pestrá a plná nových náročných výzev.

V jakých oblastech a jak dlouho spolupracujete s firmou HSI?
Se společností HSI spolupracuji již od začátku mého působení ve společnosti UNIPETROL, což bude letos 22 let. Mimo geoinformatiky jsem s HSI spolupracoval i na rozvoji informačních systémů pro oblast Facility Managementu, jako byla pasportizace budov a celá řada úloh pro havarijní i požární bezpečnost i pro správce technických infrastruktur, které se staly základem modulárního systému AMI. Ten nyní využíváme pro centralizovaný Facility management skupiny UNIPETROL.  Jaké jsou vaše záliby, samozřejmě kromě vaší práce?
Překvapivě pro mnoho kolegů, kteří mě znají spíše jako technicky zaměřeného člověka, je to hudba. Poslouchám široké spektrum hudebních žánrů, navštěvuji koncerty, velice amatérsky se pokouším o vlastní tvorbu s využitím virtuálních nástrojů na počítači. 

Provází vás nějaká zájmová činnost celým Vaším životem?
Určitě je to hudba, zejména díky kolegům z Brass Collegia, které beru jako svoji druhou rodinu. Kromě muzicírování bereme naše setkání jako společenský klub a pravidelně se scházíme i mimo naše zkoušky a vystoupení.

 

Hrajete také na nějaký hudební nástroj?
Již více jak 30 let aktivně hraju na pozoun, z toho 25 let v rámci komorního žesťového sdružení Brass Collegium. Což je malá skupina, k dnešnímu dni kvintet, bývalých žáků mostecké základní umělecké školy, kterou umělecky vede a zároveň v ní i hraje náš bývalý učitel. Vzhledem k naší časové vytíženosti již nekoncertujeme tak často jako dříve, ale stále dvakrát týdně zkoušíme a pořádáme malé komorní koncerty, kterým říkáme koktejly, protože vždy zařazujeme skladby z různých historických epoch od renesance a baroka až po jazz a soudobou hudbu.

Jak trávíte volno? Cestujete rád?
Kromě již zmíněného působení v Brass Collegiu relaxuji rekreačními  vyjížďkami na horském kole a výšlapy po Krušných horách, které mám doslova za domem nebo z pohledu z kanceláře za chladící věží. Stále jsem překvapen, jak je tato krásná rekreační oblast opomíjena. Cestuji několikrát za rok do rakouských nebo italských alp na lyže nebo pěší turistiku a jednou za dva roky se jezdím prohřát do Chorvatska.

Panu Ing. Václavu Novákovi děkujeme za rozhovor a přejeme mu spokojené chvíle strávené nejen v práci, ale i při hudbě a aktivním muzicírování.


Ing. Martina Čemusová
manažer marketingu

Publikováno v HSI News číslo 36 / 2016