10.12.2015 | Kategorie: Aktuality

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem používá modulární systém AMI (Asset – Management – Information), který jim poskytuje užitečnou podporu pro správu majetku a provozu.

V nedávné době bylo rozhodnuto o kompletním využití modulu AMI údržba a jeho rozšíření o další požadované funkcionality. Vzhledem k tomuto plnému nasazení modulu, bylo nutné uskutečnit školení pracovníků údržby UJEP v Ústí nad Labem. Cílem školení bylo, naučit se používat modul AMI údržba při každodenní pracovní činnosti, dokázat vyhodnotit obdržený požadavek na provedení opravy a určit jeho prioritu, zpřehlednit vynaložené náklady fakult na použitý materiál a na provedené práce. Výsledkem realizovaného školení je snadná orientace pracovníků v modulu AMI údržba, práce v přehledném seznamu oprav (podle přidělených priorit vedoucím údržby) a jejich proveditelnost ve stanovené časové ose. Samozřejmostí nasazeného systému AMI jsou manažerské výstupy do Excelu, nebo formou různých grafů. Do budoucna se počítá s rozšířením modulu AMI údržba o funkce, které se budou zabývat reklamacemi, sledováním technického stavu a závad na budovách UJEP Ústí nad Labem.