4.6.2015 | Kategorie: Články

Pokud chcete zjistit, zda se na vámi vymezeném území v Praze nacházejí sítě společnosti PREdistribuce, navštivte nový portál Skupiny PRE, který byl spuštěn dne 1. 4. 2015. Jeho součástí je automatizovaná podpora poskytování informací o existenci sítí včetně poskytování mapových podkladů, kterou realizovala společnost HSI, zavedením systému VEST.

Společnost PREdistribuce, a. s., jako správce energetické sítě zajišťující distribuci elektrické energie na území hlavního města Prahy a obce Roztoky, se zařadila do rodiny společností, které pro poskytování informací k existenci sítě používají elektronickou komunikaci. Od začátku dubna tedy žadatelé o poskytnutí informace o existenci sítí na jimi definovaném území mohou zadat žádost prostřednictvím portálu společnosti. Vyzvednutí požadovaných informací a dat probíhá taktéž elektronicky – žadateli je po zpracování žádosti zaslán email s pokyny pro vyzvednutí informace o existenci sítě včetně dalších potřebných dat z portálu společnosti. Přijatá žádost je pak vyřizována automatizovanou podporou a výstupní soubory si tedy může žadatel vyzvednout během pár minut. Žadatelé již nemusí přizpůsobovat svůj čas úředním hodinám PREdistribuce, ale záleží jen na jejich časových preferencích, kdy si data vyzvednou.

Vlastní řešení bylo připraveno již v roce 2014. Jeho nasazení do ostrého provozu však bylo posunuto v souvislosti s dalšími projekty PRE, zejména přechodem GIS databáze na UNIX prostředí a s realizací nového portálu skupiny, do kterého je řešení společnosti HSI plně integrováno. Vlastní realizace samozřejmě neznamená jen portálovou část. Mezi další oblasti patří databázové úložiště včetně logiky zpracování řízené databázovými procedurami, rozhraní na GIS, který poskytuje data pro vygenerování informace o střetu se sítí a výstupních dat, generátor PDF výstupů a v neposlední řadě i klientskou část, která umožňuje sledovat informace o zpracovaných žádostech, ale také třeba ruční převzetí zpracování žádosti v případě potřeby.

Řešení využívá všechny dostupné možnosti současných technologií, například:

  • mapové podklady – lze přepínat mezi ortofoto mapou, mapovým dílem Zabaged (digitální topografický model území ČR odvozený ze Základní mapy České republiky 1:10000), RÚIAN, KN (Katastr Nemovitostí) nebo mapového díla ZM (200/10) a SM,
  • lokalizaci s našeptáváním (obec/adresa či katastr a parcela),
  • mapové okno využívá obvyklé nástroje pro zoom, pan, kroky zpět a vpřed,
  • podporu zákresu a úprav zájmového území včetně kontrol velikosti polygonu, počtu vrcholů či křížení hran,
  • kontrolu zadaných údajů včetně závěrečné rekapitulace.

Řešení tak plně splňuje požadavky na komfortní komunikaci pro žadatele a automatizaci činností pro poskytovatele.

Ing. Miroslav Kaňka,
ředitel softwarové divize