5.5.2016 | Kategorie: Aktuality

Zpracováváte komplexní pozemkové úpravy? Potřebujete zkontrolovat výstup dat ve výměnném formátu VFP před odevzdáním k přejímce na SPÚ? Hledáte shodný nástroj, který využívají referenti na pobočkách SPÚ k přejímce a kontrole dat VFP?

 

Špičkovým řešením je aplikační software POZEM+ od společností HSI, který je přizpůsoben aktuálním legislativním potřebám SPÚ.

POZEM+ je nově k zakoupení pro všechny zpracovatele komplexních pozemkových úprav.

 

 

POZEM+ umožňuje načíst data libovolné etapy KoPÚ ve formátu VFP do své struktury a zkontrolovat je pomocí kontrolních nástrojů, které jsou totožné s nástroji využívaných na pobočkách SPÚ.

Po automatickém načtení a kontrole dat VFP je v POZEM+ možno s daty provádět následující úlohy:

  • Prohlížet a opravovat chyby nalezené při přejímce
  • Znovuspustit jednotlivé kontrolní nástroje
  • Prohlížet veškerá grafická i negrafická data pozemkové úpravy, která byla převedena z VFP
  • Vytvářet sestavy a přehledy z dat VFP (soupis nároků, přílohy k I. a II. rozhodnutí, seznamy vlastníků. LV, břemen, parcel, atd.)
  • Exportovat data zpětně do VFP

POZEM+ je oproti POZEM více přizpůsoben konkrétním činnostem, které během procesu zpracování pozemkové úpravy probíhají na pozemkovém úřadu. Obsahuje vhodně modifikovanou funkcionalitu z komplexního systému POZEM a umožňuje tak její intuitivnější interpretaci. Automatizuje vybrané činnosti z ostatních procesů pozemkového úřadu pomocí celé řady specifických funkcí. Ty slouží ke kontrole dat projektanta, evidenci všech statistických dat kolem pozemkové úpravy a přípravě podkladových dat předávaných projektantovi před zahájením KPÚ.

V POZEM+ lze vybírat z někalika režimů. Režim „Prohlížení dat“ přináší možnost prohlížet veškerá vektorová i rastrová data, která mají pozemkové úřady k dispozici, využít služeb WMS, připojit a analyzovat zpracované KPÚ, tvořit různé soupisy z dat KN, navrhovat obvod KPÚ atd. Režim „Kontrola“ umožňuje využít celou řadu kontrolních funkcí, které automaticky odhalují chyby v pozemkové úpravě zpracované projektantem v různých fázích zpracování. Zjednodušuje se spouštění těchto kontrol, protože jsou spouštěny v automatických dávkách jdoucích po sobě.

Připojení ortofotomapy pomocí WMS služeb, POZEM+

 

Na základě individuální dohody si lze software POZEM+ před zakoupením vyzkoušet.

Pro nezávaznou konzultaci i cenovou poptávku nás neváhejte, prosím, kontaktovat e-mailem pavel.borek@hsi.cz, telefonicky 602 201 539 nebo vyplňte následující formulář a my Vám obratem odpovíme.


Děkujeme za Váš zájem.