14.12.2015 | Kategorie: Aktuality

Během listopadu 2015 proběhla v rámci prostředí společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. migrace provozovaných databází Oracle z verze 10g a verze 9i do nové verze 12c Enterprise Edition. Součástí migrace byla i obměna využívaného hardwaru a přechod na novou verzi OS Microsoft Windows.

Ze všeho nejdříve bylo potřeba zajistit správné naplánování a součinnost jednotlivých aktérů, aby doba odstávky dotčených systémů byla pro koncové uživatele co nejkratší. Vlastní migrace byla rozdělena do několika kroků. Začalo se přípravou nového prostředí. Následoval upgrade stávající verze 10g na poslední dostupnou verzi 10.2.0.5 pro zajištění bezpečného přechodu na verzi 12c. Navazovalo provedení exportu dat z verze 10g a import do nové instance databáze verze 12c. Změna aplikační logiky nebyla nutná a tak již chvíli po dokončení importu mohlo být zahájeno uživatelské testování. To proběhlo úspěšně a systém byl znovu uživatelům zpřístupněn již z nového prostředí po jednodenní odstávce.

Přínosem migrace je zajištění chodu aplikací na nejnovější verzi Oracle databáze 12c a možnost nasazování různých bezpečnostních mechanismů a oprav, jež jsou pravidelně vydávány. Verze databáze 12c přináší řadu novinek a rozšíření, které mohou aplikace využívat a poskytovat tak koncovým uživatelům větší komfort ovládání a množinu dostupných funkcí a nástrojů pro práci s daty.