21.3.2016 | Kategorie: Články

V minulém roce HSI úspěšně dokončilo implementaci mobilního řešení, které podporuje provádění revizních činností a odečtů dat v terénu a zvyšuje tak efektivitu práce jak kmenových zaměstnanců teplárny, tak dodavatelských firem. 

 

V Teplárně Strakonice a.s. (TST) se konsolidují data měřidel i odečtů, a to všechno ze tří systémů do jednoho garanta – AMI. Ten následně poskytuje data dále. První systém TERMS obsahuje data skutečných dálkových odečtů a odečítaných měřidel. Druhý systém FAMIS obsahuje informace o měřících místech a měřidlech. Třetí systém AMI tyto informace sdružuje a umožňuje vkládat ruční odečty měřidel a poskytovat přehledy o celkovém stavu. Například pomáhá identifikovat ty měřiče, které neodečítají data, přestože by měly.

Mobilní řešení nyní uzavřelo pomyslný kruh celé konsolidace, neboť spojuje proaktivní a reaktivní údržbu technologií s procesy odečtu dat. Na základě zjištěného nedostatku, například neaktivního měřidla, může pracovník v terénu dostat úkol jít tento problém vyřešit. Aplikace ho naviguje na místo a následně mu „radí“, jaké všechny činnosti je třeba provést. Pro každou činnost lze pořídit fotografii, která se následně ukládá do systému GIS.

„Mobilní řešení zefektivňuje přiřazování úkolů pracovníkům v terénu.“

Řešení bylo implementováno pro mobilní zařízení s operačním systémem Google Android 4 a vyšší. Obsahuje několik nadstandardních bezpečnostních prvků, které mají za cíl eliminovat využití služebního zařízení pro soukromé účely. Zabezpečené připojení přes VPN a přihlašovací údaje daného pracovníka jsou co nejvíce automatizované, aby se pracovník přihlásil do zařízení tehdy, když si ho přebírá a o nic dalšího se již nemusel starat. V případě, že zařízení je mimo internetový signál, přepne se automaticky do tzv. „offline módu“, který pro daného pracovníka znamená jen to, že data se ukládají do zařízení a odeslána na server budou až ve chvíli, kdy opět na signálu bude.

 

Díky tomu, že všechny činnosti pracovníků v terénu jsou zaznamenávány online, má správce systému vždy přehled o tom, kde který pracovník v danou chvíli je a může efektivně přiřazovat úkoly osobám poblíž, stejně tak i zpětně provádět analýzu efektivního pohybu pracovníků s tablety.


„Nejsou potřeba již žádné papírové protokoly a přepisování údajů do elektronické podoby.“

 

Také se nám povedlo ušetřit papírování na straně TST, protože při ukončení práce je automaticky systémem odeslán protokol, který obsahuje informace, které vyplnil technik na místě. Jedná se tedy nejen o snížení počtu vytištěných listů, ale také o úsporu času a místa s evidencí.

Protokoly jsou navíc hromadně archivovány na serveru, kde mezi nimi lze jednoduše vyhledávat. Součástí realizace byly i drobné, leč důležité automatizované úlohy, které kontrolují celý stav konsolidace dat tak, aby byla data v systému vždy aktuální.

Tato etapa  završila existující snahu o konsolidaci odečtových dat se systémem GIS, jejich vzájemné propojení a následné využití těchto dat způsobem, které přinese užitek a větší přehled o skutečně prováděné práci na objektech zájmu teplárny.

Karel Scholz
projektový manažer a konzultant

Publikováno v HSI News číslo 36 / 2016