29.7.2016 | Kategorie: Aktuality

Na konci května 2016 firma HSI nasadila na Státním pozemkovém úřadu řešení, pomocí kterého se každá přejímka dat VFP provedená referentem na pobočce Státního pozemkového úřadu zaeviduje v centrálním úložišti.

Systém, který má název POZEM+ Management View, odešle ihned po dokončení importu VFP a provedení všech kontrol veškeré informace o importovaných datech. Do centrálního úložiště se ukládají nejen údaje z hlavičky VFP a informace o referentovi, ale i vlastní počty chyb a varování pro jednotlivé typy chyb definované metodikou VFP. V případě, že referent v době přejímky není připojen k síti, přejímky se ukládají lokálně a hromadně se odešlou při nejbližší možní příležitosti, tedy po připojení k síti.

Veškerá data jsou ukládána v centrální databázi. K datům je možno přistoupit pomocí webové aplikace, která po přihlášení příslušného uživatele umožní prohlížet sumární informace o proběhnutých přejímkách dat. Tato data je zde možno dále filtrovat, třídit a exportovat do XLS.

Díky novému systému je Státní pozemkový úřad schopen vyhodnocovat chybovost odevzdávaných dat v závislosti na zhotoviteli dat nebo typu chyby. Na základě toho je pak možné optimalizovat definici kontrol v metodickém pokynu VFP.