2.6.2016 | Kategorie: Články

V posledních dvou letech je rozvoj aplikace POZEM ovlivněn zejména výměnným formátem pozemkových úprav, který převádí veškerá data o pozemkové úpravě do struktury XML tak, aby byla nezávisle na programovém vybavení projektanta přenesena na pobočku Státního pozemkového úřadu ke kontrole.

I nové verze POZEM 16 a POZEM+ 16, které jsou právě ve vývoji, jsou značně ovlivněny aktuální verzí výměnného formátu VFP 4.0, která přináší poměrně zásadní datové změny na které POZEM musí reagovat.

Změnou, která se asi nejvíce dotkne projektanta pozemkových úprav, je implementace TS PSZ platného od 1. 6. 2016, který nově přikazuje u některých prvků výkresu plánu společných zařízení přiřadit a do VFP exportovat i negrafické informace. V praxi to znamená, že např. navrženou cestu již nebude stačit pouze nakreslit příslušnou barvou a typem čáry do příslušné vrstvy, ale bude nutno v otevřeném formuláři vyplnit i typ cesty, její označení, povrch nebo šířku. V POZEM 16 se tak při kresbě konkrétního prvku otevře formulář, kde bude nutno tyto údaje zadat. Nadále bude možný i import výkresu vytvořeného mimo POZEM, kdy se kromě přiřazení prvku ke správnému feature podle vrstvy, barvy a typu čáry založí u vybraných prvků i formulářové záznamy. Ty bude nutno projít novou funkcí, která vyhledá nevyplněné povinné atributy, a příslušné atributy dopsat. Jedině výkres s vyplněnými povinnými atributy půjde vyexportovat do VFP.

Velkou změnou je i přenášení jiných právních vztahů převzatých k nově navrženým parcelám z nároku pomocí identifikátoru seskupení jiných právních vztahů (HJPV_ID), který POZEM dosud nevyužíval. V rámci této úpravy budou upraveny funkce tak, aby změnu v exportu uživatel nepoznal a data se vnitřně převedla automaticky.

Nově je zaveden číselník pro způsob stabilizace bodů obvodu, který byl dnes do POZEM načítán jako libovolný text v rámci poznámky k bodu. POZEM 16 bude tuto změnu řešit zavedením převodní tabulky, ve které uživatel definuje, jaký text se převede pod jakou číselníkovou hodnotou. Způsoby stabilizace by se tak měly do POZEM načítat stejným způsobem jako dosud, jen při exportu do VFP bude nutno aktualizovat tabulku přiřazení pro nově použité texty.

Další významnou novinkou bude možnost při přerozdělení podílů darovat podíl státu (podíl se převede na LV a vlastník zmizí).

Mnoho změn se chystá i do POZEM+, kam budou zařazeny desítky nových kontrol týkajících se hlavně plánu společných zařízení a jiných právních vztahů.

Nové verze budou uvolněny na začátku červena 2016.

Kontrolní nástroj POZEM+ je k dispozici všem

Nástroj pro kontrolu výměnného formátu VFP nazývaný POZEM+ je k dispozici všem komerčním zpracovatelům, kteří tak mohou získat za rozumnou cenu nástroj, pomocí něhož se mohou připravit na předávku některé z povinných etap pozemkové úpravy. Nástroj POZEM+ je nyní k dispozici nejen uživatelům aplikace POZEM, ale je možné ho zakoupit jako samostatnou kontrolní aplikaci. Uživatelé jiných softwarů tak získávají možnost použít stejnou kontrolu, jakou mají k dispozici na SPÚ. Pro získání podrobných informací kontaktujte obchodní oddělení HSI.

Ing. Jan Vorlíček
Projektový manažer a konzultant

 

Publikováno v časopise Zeměměřič v čísle 5+6/2016

Nová verze POZEM již v červnu