7.12.2015 | Kategorie: Aktuality

Společnost HSI, spol. s r. o. představila nové vedení firmy. Na valné hromadě byl jednatelem a ředitelem HSI ustanoven Ing. Miroslav Kaňka a prokuristou byl zvolen Ing. Zdeněk Švenka. Uvedená změna již nabyla právní platnosti a je zapsána v Obchodním rejstříku. Vedení divize softwaru se nově ujímá Ing. Jiří Lagner.
 

Ing. Miroslav Kaňka je spoluzakladatelem společnosti HSI. Do současné doby se podílel na vedení společnosti v pozici prokuristy a vedl divizi softwaru. Dlouhodobě působí v oblasti řešení zejména na bázi ESRI a Bentley technologií a má za sebou řadu úspěšných implementací systémů v pozici vedoucího projektů pro klíčové zákazníky jimiž jsou společnosti ČEZ, a.s. nebo PRE, a.s..

Ing. Zdeněk Švenka je rovněž spoluzakladatelem společnosti. Dlouhodobě působí ve společnosti HSI  na řídících pozicích. V současnosti působí jako Manažer přípravy, plánování a optimalizace zakázek a nyní zastává i pozici prokuristy společnosti.

Ing. Jiří Lagner doposud zodpovídal za strategii rozvoje systémů v oblasti veřejné správy. Je členem řady pracovních skupin při Radě vlády pro informační společnost v oblasti Geoinfostrategie.

„Jsem přesvědčen, že společným úsilím se nám podaří vyrovnat se se ztrátou dlouholetého ředitele společnosti Ladislava Bečvaříka a navázat na úspěšné působení HSI nejen na českém trhu,“ doplňuje Ing. Miroslav Kaňka, nový ředitel a jednatel společnosti. „Naším cílem je zajištění plného rozsahu služeb tak, abychom byli všem zákazníkům spolehlivým a preferovaným obchodním partnerem.“

Ing. Miroslav Kaňka
Ing. Miroslav Kaňka

Současné vedení společnosti HSI, spol. s r. o.

Ing. Miroslav Kaňka, jednatel a ředitel
Ing. Zdeněk Švenka, prokurista
Ing. Jiří Lagner, ředitel divize SW a strategie
Michal Hamouz, ředitel obchodu a marketingu