25.3.2016 | Kategorie: Články

V souvislosti se zkvalitněním kontrol železničních dopravních cest byla pro SŽDC do stávajícího systému PSST-SMV úspěšně realizována nová úloha „Ojetí kolejnic“. Ta umožňuje ukládat velké objemy dat, týkajících se podrobných informací o stavu jednotlivých kolejnic na trati.
 

Systém PSST-SMV (Provozní stav sítě tratí – správa měřících vozů) státní organizace SŽDC funguje již více než 10 let a jeho hlavním úkolem je lokalizovat, čistit, vyhodnocovat a dále zpracovávat naměřená data z měřících prostředků.

Nová úloha s názvem „Ojetí kolejnic“ spočívá v ukládání nově generovaných dat měřícím vozem či měřící drezínou. Data v sobě nesou podrobné informace o stavu jednotlivých kolejnic na trati. U stavu kolejnic se primárně hodnotí veličiny bočního, svislého a šikmého ojetí.

Velkou část výstupních dat z měření tvoří také souřadnice jednotlivých profilů kolejnic tzv. příčné řezy kolejnic, které jsou generovány v případě měřícího vozu po 1 m, v případě měřící drezíny po ¼ m.

Na obrázcích jsou vidět profily kolejnic v 10 m úsecích (profily se překrývají), kde obr. 1 znázorňuje téměř totožný profil na 10 řezech (tzn. kolejnice je v pořádku). Na obr. 2 jsou vidět mírné odchylky (tzn. kolejnice vykazují známky ojetí).

Součástí celého řešení je samozřejmě lokalizace a historizace nově naměřených dat. Při objemu 5 MB na 1 km u měřící drezíny se jedná řádově o desítky GB dat pro jedno měřené období.

Díky naměřeným datům je možné lépe identifikovat závady na tratích a dokonce se podívat i na profil kolejnic konkrétních míst. Jsme rádi, že můžeme díky našim aplikacím pomoci se zlepšováním stavu na železničních tratích.


Ing. Vojtěch Kastner
konzultant, programátor

Publikováno v HSI News číslo 36 / 2016