27.10.2016 | Kategorie: Aktuality

Dne 18. října 2016 proběhlo v prostředí Nostického paláce na Malé straně VIP setkání širší odborné veřejnosti za účelem představení vítězů a finalistů 13. ročníku soutěže IT projekt roku. Mezi finalisty se prezentovala společnost HSI s projektem Automatizace procesu KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav).

V budově Nostického paláce na Malé Straně byly prezentovány vítězné projekty 13. ročníku soutěže IT projekt roku. Součástí akce byly prezentace finalistů a vítězů této soutěže. Zástupci pořadatelské České asociace manažerů informačních technologií CACIO zároveň vyzvali k přihlášení do 14. ročníku soutěže.

Akce se uskutečnila pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška a moderoval ji výkonný ředitel CACIO Jiří Polák. Slavnostního podvečera se zúčastnili zástupci zadavatelů i dodavatelů oceněných projektů a hosté z řad politiků a představitelů IT byznysu. Součástí akce byla komentovaná prohlídka Nostické majorátní knihovny hrabat z Nostic a Rienecka, kterou všem účastníkům představil ve 4 samostatných vstupech pan Richard Šípek z Národního muzea.

 

Finálový projekt Automatizace procesu komplexních pozemkových úprav KoPÚ, který realizovala společnost HSI pro Státní pozemkový úřad, prezentoval Ing. Jan Vorlíček.

Cílem projektu Automatizace procesu komplexních pozemkových úprav (výměnný formát pozemkových úprav – VFP) bylo nastavení jednotného procesu přejímky a kontroly dat všech etap komplexní pozemkové úpravy mezi jejím zhotovitelem a pobočkou Státního pozemkového úřadu. Hlavní důraz byl kladen na automatizaci procesu kontroly dat, která byla dosud prováděna ručně, enormně zatěžovala kapacity úřadu a při velkém množství dat neodhalila všechny chybové stavy. Díky automatizaci procesu došlo k výraznému zkrácení přejímky dat zpracovatele a zlepšení kvality dat, ale především je možno efektivněji a v daleko větším rozsahu měnit krajinu k lepšímu.

Tisková zpráva CACIO

 

Prezentace projektu Automatizace procesu KoPÚ