20.10.2016 | Kategorie: Aktuality

Dne 18. Října 2016 se v Průhonicích v konferenčním centru Floret uskutečnil seminář „Správa majetku na vysokých školách s pomocí softwarového řešení“. Seminář byl zaměřen na specifika správy majetku a podpory facility managementu na vysokých školách. Bylo představeno řešení, které umožňuje a usnadňuje orientaci v různě rozmístěných budovách, v jejich uspořádání z pohledu organizační či výukové struktury, či v rozdílně využívaném majetku.

Semináře se zúčastnili zástupci z 6 vysokých škol. Někteří z nich již řešení AMI pro správu nemovitostí a facility management využívají, jiní se přišli inspirovat.

Seminář uvedl Ing. Miroslav Kaňka, ředitel a jednatel společnosti HSI, spol. s r.o., která je členem skupiny Unicorn. Účastníci si vyslechli přednášky od zástupců společnosti HSI na téma softwarové řešení správy majetku AMI, jeho možnosti, trendy a nové funkčnosti. Nechyběla ani praktická ukázka pasportu. Součástí bylo i představení programu Bentley Academic Select, určeného speciálně pro školy.

Zkušenosti s využíváním softwarového řešení AMI prezentovali zástupci dvou vysokých škol. O projektu Navigace v budovách hovořil Ivan Kovařík z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tento projekt je určen především pro studenty VŠCHT, ale i pro učitele či návštěvníky VŠ, kteří potřebují zjistit v jaké budově a kde přesně se nachází konkrétní místnost (přednáškový sál, učebna, kancelář). Tuto aplikaci naleznete na mapy.vscht.cz . Nasazení systému AMI v prostředí UJEP představila Ing. Vendula Poslední z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Popsala nejen proces nasazování a používání systému, ale i konkrétní výzvy, které bylo a je třeba v průběhu implementace a používání systému AMI na vysoké škole řešit.

Na závěr semináře proběhla volná diskuze na téma softwarová podpora facility managementu na VŠ, kde si jednotliví zástupci škol předávali své zkušenosti.

S komplexními a provázanými informacemi, které softwarové řešení AMI poskytuje, mají vysoké školy jedinečný nástroj pro sledování nákladů na údržbu a na kontrolu procesů spojených s obnovou majetku. V možnostech softwaru je zároveň propojení na systémy typicky využívané v akademickém prostředí, tj. systémy studijních agend, a rozšířené finanční systémy. Kombinace grafických, technických a popisných informací nabízí využití jak na straně správy zařízení, tak na straně studentů.

Mezi zákazníky využívajících systém AMI patří jak vysoké školy např. Univerzita Pardubice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a další, tak i firmy jako je Unipetrol RPA, s.r.o., Severní Energetická, a.s., či Východoslovenská energetika Holding a.s.

Děkujeme všem účastníkům semináře a těšíme se na viděnou na dalším semináři, kde rádi uvítáme zástupce i z dalších vysokých škol.


Prezentace ke stažení

Pokud máte zájem o přednášky, vyplňte následující formulář a my Vám e-mailem zašleme odkaz ke stažení. (pokud Vám e-mail nebude doručen, zkontrolujte prosím složku s nevyžádanou poštou).


Prohlédněte si fotografie ze semináře