16.1.2017 | Kategorie: Aktuality

Společnost SŽDC požadovala rozšíření systému Provozní stav sítě tratí (PSST) z důvodu zavedení systémového řešení práce s daty z měřících vozů plně v elektronické podobě a kvůli splnění norem kladených na provozovatele železničních tratí. Cílem bylo evidovat ruční zásahy do systému a odstranit zjištěné nedostatky v procesech zpracování dat. Zrychleným přenosem naměřených defektů, z nichž některé mohou být i nebezpečné, došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu na trati a eliminaci rizik s dopadem na život a majetek.

Byl vytvořen nový webový portál sloužící pro sběr, správu a řešení reklamovaných dat. Vznikla nová webová aplikace pro import a lokalizaci naměřených dat novým měřícím prostředkem tzv. KRABem. Stávající aplikace byly rozšířeny o tzv. „Zrychlené závady“, které se ke správcům tratí dostanou v elektronické podobě automatickým procesem již do 24 hodin. Stávající systém PSST byl napojen na provozní informační systém SŽDC zvaný COMPOST.

Měřící prostředek KRAB.

Podařilo se zautomatizovat vybrané úlohy v maximálním možném rozsahu, což uživatelům systému výrazně zjednodušilo a zefektivnilo práci.

Miroslav Výšek, systémový specialista ze společnosti SŽDC uvádí: „Řešení nám napomohlo ke splnění norem kladených na provozovatele železničních tratí. Data pro odstraňování závad GPK z měřících vozů i z ručních měřících prostředků máme nyní kompletně v elektronické podobě na jednom místě. Díky modulu reklamací evidujeme ruční zásahy do dat, můžeme vytvářet přehledy, vidíme stavy vyřízení požadavků a vše je dohledatelné. Spolupráce s HSI při realizaci řešení probíhala k naší plné spokojenosti.“

Přečtěte si více o projektu v následující referenci.