29.5.2015 | Kategorie: Články

Na přelomu měsíce února a března 2015 společnost HSI uvolnila nové verze programů ProGEO, HSI Tools a EnPRO. Tyto programy slouží ke sběru, zpracování a kontrole prostorových dat. Ve verzi 15 došlo k výrazným změnám a vylepšení, která Vám usnadní a zpříjemní Vaši práci.

1. USNADNĚNÍ VYHLEDÁNÍ A MAZÁNÍ BODŮ BEZ KRESBY

Nová verze přináší funkci na Vyhledání bodů bez kresby, která je určena k vyhledávání bodů, k nimž neexistuje v připojených výkresech žádná kresba. Přehled těchto bodů je vypsán do dialogu a funkce umožňuje body prohlížet a jednotlivě či dávkově je smazat.

2. ZJEDNODUŠENÍ NAČÍTÁNÍ EXTERNÍCH SOUBORŮ

Funkce Načtení externích dat byla upravena na načítání souborů ZIP obsahujících importované soubory a také umožňuje importovat celý adresář (např. podkladová data PD).

3. ZRYCHLENÍ TVORBY KOMPLEXNÍCH STATISTIK

Nová je Statistika výkresu nabízející komplexnější statistiku nejen aktivního výkresu, ale i připojených referenčních výkresů. Kromě výpisu prvků a jejich grafických atributů je možné získat součet délek liniových prvků či obsahů ploch, nebo výpis strukturovat podle připojených popisků.

4. MOŽNOST DODÁVAT PODKLADY PRO ČEZ DLE NOVÉ SMĚRNICE

Největší změnou prošly moduly pro ČEZ s ohledem na aktuální revizi směrnice DSO_ME_0139r09, která přináší výraznou změnu ve způsobu tvorby dat. V průběhu roku 2015 bude možné data PD a DSPS odevzdávat nejen ve stávajícím formátu, ale i v novém formátu označovaném RDF. Tento formát je v softwaru ProGEO a EnPRO vytvářen pomocí technologie XFM firmy Bentley. V souvislosti s novou směrnicí proběhl dne 19. 2. 2015 také již tradiční seminář pro zhotovitele ČEZ, kde jim byly změny ve směrnici i softwaru představeny. V návaznosti na novou revizi směrnice vznikly pro stávající formát např. nové kontroly Kontrola existence závěsů, Kontrola zákresu TU a především funkce související s povinností předávat na území JDTM polohopis ve struktuře příslušného správce polohopisu.

5. KOMFORTNÍ PRÁCE S NOVÝM FORMÁTEM RDF

Pro nový formát RDF vznikl samostatný modul obsahující jak standardní kresebné funkce (včetně vkládání detailů a jednopólového schéma), tak speciální funkce pro práci v XFM. Mezi ně patří funkce na vytváření relací mezi prvky, zvýrazňování podle XFM atributů a jejich hromadnou editaci, či na přebírání dat z PD do DSPS. A samozřejmě řadu kontrolních funkcí, které rozšiřují dosud používané kontroly o požadavky na negrafické atributy.

6. VYLEPŠENÍ V KONTROLNÍCH MODULECH

Věříme, že i uživatelé ostatních kontrolních modulů ocení novinky verze 15 – například možnost spustit kontroly v režimu Přejímka, kde vstupem je vyexportovaná stavba a kontrola tak probíhá shodně jako na straně odběratele. Nebo možnost si v Prohlížení chyb k nalezeným prvkům zobrazit informace z funkce Identifikace prvku či nechat otevřít popis nastavení příslušné kontroly z adresáře HELP.


Zákazníci, kteří vlastní platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) obdrželi upgrade softwaru zdarma.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se funkčností softwarů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme a na otázky odpovíme.

Ing. Daniela Doksanská,
vedoucí pracovník vývojového oddělení