12.8.2016 | Kategorie: Aktuality

Po úspěšné implementaci systému VEST pro podporu agendy vyjádření k existenci sítí a dalších návazných procesů, jako jsou individuální podmínky ochrany a vyjádření k projektové dokumentaci, přistupuje Slovak Telekom k řešení systémové podpory pro procesy vytyčování. Aktivity vytyčování procesně navazují na vyjádření a proto je logické, že systémová podpora pro tuto činnost bude řešena rovněž v systému VEST formou nadstavbového modulu.

Modul Vytyčování umožní náběr všech požadavků na vytýčení sítí přes webový portál VEST. Dále systém zahrnuje workflow sloužící pro podporu přidělování požadavků a sledování jejich řešení. V rámci klienta VEST pak přibude nový modul, který umožní pracovníkovi přípravu všech podkladů pro zpracování a administraci vytýčení v terénu a následně i jejich vyúčtování včetně přenosu účetních dat do SAPu.

Implementace modulu vytyčování přinese společnosti Slovak Telekom významné benefity v podobě zefektivnění aktivit vykonávaných v rámci vytyčování, zlepšení řízení procesu náběru a odbavení žádostí a především v oblasti automatizace zúčtování a fakturace. Stavební veřejnosti pak poskytne jediný kontaktní bod pro veškeré její interakce a žádosti podávané na Slovak Telekom.