15.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost HSI, spol. s r.o. vytvořila inovativní systém AMI - Údržba, který je určen pro potřeby společností v prostředí automobilového průmyslu. Jedná se o přehledný a jednoduchý systém pro řízení pracovníků údržby, ve kterém jsou evidovány stabilní zařízení tj. linky a stroje. Ty se při zadání požadavku v systému mohou dále hierarchicky členit na podrobnější úrovně opravy strojního zařízení a jeho součástí.

V systému je možné sledovat informace o provedených opravách na zařízeních, tzn. jaké opravy byly v určitém období provedeny, kdo dané opravy prováděl a kolik času bylo na opravách stráveno.

Příklad řešení požadavku na údržbu
 • Odpovědná osoba výroby zadá do systému požadavek přes webovou aplikaci AMI - od výběru umístění zařízení až po část, která se má opravit.
 • Vedoucí údržby přidělí prioritu, termín plnění a řešitele, nebo požadavek stornuje.
 • Řešitel přijme a vyhodnotí požadavek, nebo jej s textovou informací vrátí vedoucímu údržby.
 • Dále pak řešitel přes mobilní aplikaci AMI (v tabletu nebo na chytrém telefonu) načte QR kód umístěný na opravovaném zařízení a případně upřesní část, která se má opravit.
 • Řešitel požadavek vyřeší a při jeho dokončení doplní informace o použitých dílech na opravu, může přidat i fotodokumentaci provedené opravy.
 • Odpovědná osoba výroby zkontroluje vyřešení požadavku a na základě provedené práce požadavek uzavírá nebo vrací řešiteli k dořešení, případně může přidat text s doplňující informací o aktuálním stavu zařízení.

Ze systému lze generovat různé manažerské přehledy jako například grafický přehled oprav, statistiku oprav na zařízení, statistiku vyměněných dílů na zařízení, statistiku poruchovosti zařízení, statistiku oprav na zařízení po pracovnících údržby, statistiku stráveného času na opravách zařízení po pracovnících údržby, atd.

Cíle nasazení systému AMI ve výrobním prostředí automotive industry
 • přehledný a jednoduchý informační systém AMI pro řízení pracovníků údržby
 • okamžitý přehled o důležitých relevantních záznamech
 • zavedení procesů určených ke kontrole stavů a prodlužování životnosti zařízení
 • statistiky a vizuální informace poskytující podporu pro rozhodování
 • úspory času a přímých výdajů vyplývající z výše uvedeného
 • jednotné uložiště pro dokumenty o provedených revizích, opravách, fotodokumentaci a návody
 • jednoduchá integrace SW AMI pro řízení údržby vedle již zavedených ERP systémů

 

Jakub Hradil
obchodní manažer AMI

Publikováno v časopise Automobil Industry 1/2016

Automobil-Industry-1-2016_Software AMI pro řízení údržby ve výrobním prostředí automotive industry