23.3.2016 | Kategorie: Aktuality

Společnost HSI se stala finalistou soutěže o nejlepší IT projekt roku 2015 s projektem Automatizace procesu KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav). Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 17. března 2016 v Autoklubu ČR v Praze.

Společnosti HSI a Státnímu pozemkovému úřadu jako dodavateli a uživateli projektu byl udělen titul Finalista soutěže IT projekt roku 2015 za projekt Automatizace procesu KoPÚ. Cenu převzal Ing. Jan Vorlíček ze společnosti HSI a Ing. et Ing. Luděk Drápal ze Státního pozemkového úřadu na slavnostním vyhlášení soutěže. Soutěž pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO).

Cílem projektu Automatizace procesu komplexních pozemkových úprav (výměnný formát pozemkových úprav – VFP) bylo nastavení jednotného procesu přejímky a kontroly dat všech etap komplexní pozemkové úpravy mezi jejím zhotovitelem a pobočkou Státního pozemkového úřadu. Hlavní důraz byl kladen na automatizaci procesu kontroly dat, která byla dosud prováděna ručně, enormně zatěžovala kapacity úřadu a při velkém množství dat neodhalila všechny chybové stavy. Díky automatizaci procesu došlo k výraznému zkrácení přejímky dat zpracovatele a zlepšení kvality dat, ale především je možno efektivněji a v daleko větším rozsahu měnit krajinu k lepšímu.

HSI finalista soutěže IT Projekt roku 2015

V rámci projektu byly kvůli velmi složitému procesu zpracování komplexní pozemkové úpravy popsány datové sady z celé řady různých zdrojů. Pro všechny datové sady byla definována jednotná struktura, do které se nově data převádějí, což umožňuje jednotnou kontrolu dat. Data jsou kontrolována po stránce topologické správnosti, naplněnosti všech atributů a logiky vazeb mezi jednotlivými objekty,“ sděluje Ing. Jan Vorlíček, vedoucí projektu.

IT Projekt roku 2015

Do soutěže bylo letos přihlášeno 21 projektů, které posuzovala odborná 15členná porota, vedená prof. Zdeňkem Molnárem. Řešení Automatizace procesu komplexních pozemkových úprav se probojovalo mezi osm nejlépe hodnocených projektů třináctého ročníku soutěže IT Projekt roku.

„Také v tomto ročníku byla do soutěže přihlášena řada zajímavých projektů, z nichž vybrat nejlepší nebylo jednoduché, neboť všechny projekty, které se dostaly do finálového kola, byly velmi kvalitní,“ prohlásil předseda CACIO Miroslav Hübner.

Seznam všech oceněných projektů je uveden ve zprávě společnosti CACIO.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 17. března 2016 v Autoklubu ČR. Záznam z večera lze shlédnout na videozáznamu.

O soutěži 

Do soutěže jsou každoročně nominovány projekty informačních a komunikačních technologií (ICT) uvedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uživatelským efektem, technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu. Pravidla umožňují libovolné organizaci prezentovat realizovaný projekt z oblasti informatiky. CACIO se prostřednictvím této soutěže snaží úspěšné projekty vyhledávat a propagovat.