30.1.2017 | Kategorie: Aktuality

Pražská teplárenská a.s. se po delším zvažování rozhodla pro implementaci nového GISu založeného na platformě Esri. Opouští tak platformu Integraph a přechází na platformu Esri, která se v oblasti utilit a státní správy stává GIS standardem nejen v České republice, ale i na Slovensku. Roli implementačního partnera obhájila na základě výběrového řízení společnost HSI, člen skupiny Unicorn.

V současné době byl úspěšně dokončen a předán Implementační projekt, který detailně specifikuje způsob naplnění jednotlivých funkčních požadavků, popisuje implementaci rozhraní, zajištění migrace dat a definuje detailní implementační harmonogram. Při návrhu řešení se bude v maximální míře vycházet ze standardní funkčnosti platformy Esri a bude realizována řada rozhraní na stávající systémy, kde mezi nejvýznamnější patří SAP. Realizace projektu je plánována během roku 2017 s tím, že na začátku roku 2018 proběhne pilotní provoz a finální nasazení nového systému. Pražská teplárenská se tak připojí ke stále se rozrůstající skupině zákazníků, kteří využijí široké možnosti platformy Esri poskytující řadu GIS nástrojů pro správu a sdílení dat a umožňující efektivní integraci na další podnikové informační systémy.