28.6.2016 | Kategorie: Články

V dnešní době je jednou z možností, jak inovovat procesy údržby v budovách, porozhlédnutí se po systémovém řešení, které by ve svém jádru sjednotilo veškeré administrativní úkony vedoucích pracovníků údržby. Těmito úkony je myšleno například vedení různých excelovských souborů, plánování činností údržby, předávání informací pomocí sešitů údržby a mnoho podobných forem uchovávání informací s větším výskytem zanášených chyb.

Velkým pomocníkem se může stát softwarové řešení AMI vyvinuté společností HSI, spol. s r.o. AMI umožňuje evidovat veškeré provedené činnosti pracovníků údržby, dokáže je dobře plánovat na základě vzniklých požadavků a jejich priority provedení a v neposlední řadě poskytuje silný nástroj samotným pracovníkům údržby. Tímto silným nástrojem může být mobilní zařízení s důležitými informacemi, které se týkají přímo opravovaného zařízení budov, např. historie provedených oprav, schémata zapojení, návody, fotografie a další dokumentace.

Příklad řešení požadavku na údržbu pomocí softwaru AMI
 • Odpovědná osoba zadá do systému AMI požadavek - od výběru umístění zařízení v budově až po část, která se má opravit.
 • Vedoucí údržby přidělí prioritu 1-3, termín plnění a řešitele, nebo požadavek stornuje.
 • Řešitel přijme a vyhodnotí požadavek, nebo jej s textovou informací vrátí vedoucímu údržby.
 • Dále pak řešitel přes mobilní aplikaci AMI (v tabletu nebo na chytrém telefonu) načte QR kód umístěný na vstupu do místnosti, objektu, opravovaném zařízení atd., a případně upřesní část, která se bude opravovat.
 • Řešitel požadavek vyřeší a při jeho dokončení doplní informace o použitých dílech na opravu, může přidat i fotodokumentaci provedené opravy.
 • Vedoucí údržby zkontroluje vyřešení požadavku a na základě provedené práce požadavek uzavírá nebo vrací řešiteli k dořešení, případně může přidat text s doplňující informací o aktuálním stavu.
Generování manažerských přehledů v softwaru AMI

Software AMI pro řízení údržby umožňuje vytvářet různé manažerské přehledy jako je grafický přehled oprav, statistiku oprav na zařízení-místnost-objekt, statistiku použitých dílů a jejich ceny, statistiku poruchovosti, statistiku provedených oprav rozdělených dle pracovníků údržby, atd.

Cíle nasazení softwaru AMI pro řízení údržby budov
 • přehledný a jednoduchý informační systém AMI pro řízení pracovníků údržby
 • okamžitý přehled o důležitých relevantních záznamech
 • zavedení procesů určených ke kontrole stavů a prodlužování životnosti zařízení
 • statistiky a vizuální informace poskytující podporu pro rozhodování
 • úspory času a přímých výdajů vyplývající z výše uvedeného
 • jednotné uložiště pro dokumenty o provedených revizích, opravách, fotodokumentaci a návody
 • jednoduchá integrace softwaru AMI pro řízení údržby s již zavedenými systémy

 

Jakub Hradil
Obchodní manažer pro řešení AMI

 

Publikováno v časopise Facility Manager v čísle 3/2016

Systém AMI pro řízení údržby budov