20.6.2016 | Kategorie: Články

V dnešní době je jednou z možností, jak inovovat procesy údržby, porozhlédnutí se po systémovém řešení, které by ve svém jádru sjednotilo veškeré administrativní úkony vedoucích pracovníků údržby. Těmito úkony je myšleno například vedení různých excelovských souborů, plánování činností údržby na přehledové tabuli a její aktualizace, předávání informací pomocí sešitů údržby a mnoho podobných forem uchovávání informací s větším výskytem zanášených chyb.

Velkým pomocníkem se může stát softwarové řešení, které by umožňovalo evidovat veškeré provedené činnosti pracovníků údržby, dokázalo je dobře plánovat na základě vzniklých požadavků a jejich priorit provedení a v neposlední řadě poskytlo silný nástroj samotným pracovníkům údržby. Tímto silným nástrojem může být mobilní zařízení s důležitými informacemi, které se týkají přímo opravovaného zařízení, např. historie provedených oprav, schémata zapojení, návody, fotografie a další dokumentace.

Příklad řešení požadavku na údržbu pomocí softwaru pro řízení údržby
 • Odpovědná osoba zadá do systému požadavek přes webovou aplikaci - od výběru umístění poruchy až po část, která se má opravit.
 • Vedoucí údržby přidělí prioritu, termín plnění a řešitele, nebo požadavek stornuje.
 • Řešitel přijme a vyhodnotí požadavek, nebo jej s textovou informací vrátí vedoucímu údržby.
 • Dále pak řešitel přes mobilní aplikaci (v tabletu nebo na chytrém telefonu) načte například QR kód umístěný na zařízení, u vstupu do místnosti nebo objektu a upřesní případně část, která se má opravit.
 • Řešitel požadavek vyřeší a při jeho dokončení doplní informace o použitých dílech na opravu, může přidat i fotodokumentaci provedené opravy.
 • Odpovědná osoba zkontroluje vyřešení požadavku a na základě provedené práce požadavek uzavírá nebo vrací řešiteli k dořešení, případně může přidat text s doplňující informací o aktuálním stavu.
Generování manažerských přehledů

Software pro řízení údržby by měl také umožňovat vytvářet různé manažerské přehledy, jako je grafický přehled oprav, statistika oprav na zařízení, statistika vyměněných dílů na zařízení a jejich ceny, statistika poruchovosti zařízení, statistika provedených oprav na zařízení rozdělených dle pracovníků údržby, atd.

Cíle nasazení softwaru pro řízení údržby ve výrobním prostředí
 • přehledný a jednoduchý informační systém pro řízení pracovníků údržby
 • okamžitý přehled o důležitých relevantních záznamech
 • zavedení procesů určených ke kontrole stavů a prodlužování životnosti zařízení
 • statistiky a vizuální informace poskytující podporu pro rozhodování
 • úspory času a přímých výdajů vyplývající z výše uvedeného
 • jednotné uložiště pro dokumenty o provedených revizích, opravách, fotodokumentaci a návody
 • jednoduchá integrace softwaru pro řízení údržby s již zavedenými ERP systémy
   

Jakub Hradil
Obchodní manažer pro řešení AMI

 

Publikováno v časopise IT Systems v čísle 6/2016

Systém pro řízení údržby ve výrobním prostředí průmyslového podniku