25.5.2017 | Kategorie: Aktuality

Cílem řešení bylo zajistit jednotný systém pro evidenci a řízení žádostí o vytýčení ve společnosti Slovak Telekom. V rámci zpracování žádostí bylo hlavním požadavkem efektivní využití informací z již zadaných žádostí o vyjádření a propojení nového modulu se SAPem.

Dle výsledků realizované analýzy byl vytvořen nový webový portál pro náběr žádostí o vytýčení, který při zadávání žádostí automaticky vyplní požadované údaje na základě historie dat zákazníka v systému. Dále systém automaticky připraví všechny podklady a dokumenty pro zpracování žádostí a navíc umožňuje přehledně evidovat proběhlé akce v terénu. V rámci propojení na SAP dochází k  přenosu účetních dat - tedy vytvoření faktury a odeslání dat o očekávané platbě.

Finální nasazení na provozní prostředí zákazníka proběhlo v květnu 2017.

Přínosy

Implementace modulu vytyčování přinesla společnosti Slovak Telekom významné benefity v podobě jednotné evidence, snížení nákladů na přípravu podkladů a automatizovaný výpočet ceny včetně realizace fakturace. Stavební veřejnosti pak poskytuje jediný kontaktní bod pro veškeré její interakce a žádosti podávané na Slovak Telekom.