10.7.2017 | Kategorie: Aktuality

Začátkem června 2017 společnost HSI uvolnila nové verze programů ProGEO a EnPRO. Zákazníci vlastnící platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) obdrželi upgrade softwaru zdarma. Největší změny se soustředily do modulů pro ČEZ a PRE, kde se chystají v nejbližší době nové směrnice.

V případě PRE jde o přechod na nový formát XFMv2 a moduly PRE DDSPS a PRE GDSPS byly nahrazeny moduly PRE DDSPS NDF a PRE GDSPS NDF. Nový formát (NDF) přináší i nové dialogy pro vkládání prvků a editaci XFM atributů, které umožňují např. využití tzv. závislých číselníků, odlišné číselníky pro nové a měněné prvky či kontrolu formátu textových položek.

Součástí přechodu na novou verzi XFM (a novější verzi BentleyMapPowerView SS3/SS4) jsou i nové kontroly jako např.

  • Kontrola shody původních dat, která kontroluje, zda nedošlo ke změně v atributech či geometrii prvků ve stavu Původní,
  • Kontrola anotací ověřuje, že všechny prvky s definovanou anotací ji mají vykreslenou,
  • Kontrola verze XFM slouží ke kontrole, že data byla vytvořena ve správné verzi XFM.

V obou modulech se také projevují změny, které jsou součástí dlouhodobého plánu na celkovou revitalizaci kontrolních funkcí. Ve verzi 17 byly zcela přepracovány klíčové kontrolní funkce jako Automatic, Prohlížení chyb, Kontrola oprava kresby, Kontrola topologie a další.

Hojně používaná funkce Prohlížení chyb v nové verzi nabízí podstatně vyšší uživatelský komfort a detailnější informace o prohlížených chybách, zobrazuje chyby ze všech kontrol včetně Kontroly grafických atributů a chyb, které nelze ve výkresu lokalizovat.

Správce kontrol nahrazuje aplikaci Automatic a umožňuje vedle automatické kontroly spouštět i jednotlivé kontroly na aktivní výkres. Nahrazuje tedy i volání jednotlivých kontrol z menu. V dialogu jsou zobrazovány výsledky jednotlivých kontrol s rozlišením chyb podle klasifikace. Výraznou proměnou a redukcí prošly také protokoly z kontrol.

Kontrola shody seznamu souřadnic a kresby je nová funkce nahrazující aplikace Kontrola lomových bodů, Kontrola seznamu souřadnic, Kontrola XYZ.

Pro uživatele pracující s XFM bude jistě zajímavá i nová funkce Vrátit prvek do původního stavu, která nahradí vybraný prvek (stav Měněný, Zrušený) původním prvkem z výkresu v adresáři EXPORT. Pokud má být nahrazena rozdělená linie, funkce vyhledá všechny potomky a nahradí je.

Všem uživatelům využívajícím při své práce data katastru je určen nový modul
Data KN, který umožňuje nad zadaným územím požádat o kompletní data katastru nemovitostí (KN) ve formátu VFK. Tato data o nemovitostech je možno zjišťovat přímo z výkresu klinutím na příslušnou nemovitost nebo v globální funkci pro práci s daty KN, která na základě zadaných atributových nebo územních filtrů vyhledá v datech KN požadovaný seznam nemovitostí, vlastníků nebo jiných právních vztahů. Seznam je možno exportovat do výstupního souboru nebo výsledek nechat zobrazit v katastrální mapě.

 

 

Věříme, že i uživatelé ostatních kontrolních modulů ocení novinky verze 17 – např. možnost uložení georeferencovaného rastru, rozšířené funkce Identifikace prvku či Generování obalových ploch.

V souvislosti s novou směrnicí společnosti ČEZ Distribuce také proběhl 15. 6. 2017 již tradiční seminář pro zhotovitele ČEZ, kde jim byly změny ve směrnici i softwaru představeny.