11.5.2017 | Kategorie: Články

Softwarové řešení pro řízení procesů údržby, které sjednocuje veškeré administrativní úkony pracovníků údržby, lze jednoduše umístit do cloud computingu. Vyplatí se ale pronájem softwarového řešení pro údržbu provozované na vzdáleně umístěném hardwaru a využívání infrastruktury nezbytné k poskytování služeb cloudu?

Velkou výhodou řešení údržby v cloudu je rychlost nasazení celého požadovaného řešení. Vše je prakticky ihned připraveno k naplnění daty a k zaškolení uživatelů. Další výhodou jsou relativně nízké vstupní náklady na pořízení celého funkčního systému oproti nákupu licencí a instalaci softwaru na vlastní infrastruktuře. Takováto služba samozřejmě obsahuje pravidelný upgrade hardwaru provozovatele cloud computingu a na něm instalovaném softwaru, kterou zajišťuje jeho dodavatel. Nemůže vás ani překvapit žádný skrytý výdaj, který představuje například reinstalace serveru po jeho neočekávaném pádu. Veškerá vaše data jsou také v bezpečí zálohována a zašifrována. Jednou z předostí takto navrhovaného řešení pro různé průmyslové podniky je, že je kompletně oddělen proces údržby od interních procesů ERP sytému a je minimalizován zásah do přísných bezpečnostních nastavení informačních systémů.

Řešení údržby v cloudu umožňuje evidovat veškeré provedené činnosti pracovníků údržby. Dokáže je dobře plánovat na základě vzniklých požadavků a jejich priorit provedení. Poskytuje silný nástroj samotným pracovníkům údržby díky využití mobilního řešení. Usnadňuje sledování informací o provedených opravách v budovách a na jednotlivých zařízeních. Zahrnuje evidenci požadavků a celý proces jejich řešení včetně zasílání notifikací. Obsahuje oblast havarijních oprav a plánované údržby.

Nasazením softwaru pro řízení údržby lze získat

  • přehledný a jednoduchý informační systém pro řízení pracovníků údržby
  • okamžitý přehled o důležitých relevantních záznamech
  • zavedení procesů určených ke kontrole stavů a prodlužování životnosti zařízení
  • statistiky a vizuální informace poskytující podporu pro rozhodování
  • úspory času a přímých výdajů
  • jednotné uložiště pro dokumenty o provedených revizích a opravách, fotodokumentaci a návody

I z cloudu lze generovat manažerské přehledy

Tvorba manažerských přehledů je nedílnou součástí řešení pro řízení údržby a slouží pro podporu rozhodování. Generují se výstupy jako je grafický přehled oprav, statistika oprav na zařízení, statistika vyměněných dílů na zařízení včetně jejich cen, statistika poruchovosti zařízení, statistika provedených oprav rozdělených dle pracovníků údržby, atd.

Závěrem lze tedy shrnout, že se v dnešní době takto zvolená implementace systému pro řízení údržby umístěného do cloud computingu vyplatí, protože je zajištěn provoz tohoto důležitého procesu podpory výroby s vysokou mírou dostupnosti a spolehlivosti.

Jakub Hradil
obchodní manažer AMI

 

Publikováno v časopise IT Systems v čísle 4/2017

Výhody umístění systému pro řízení údržby do cloudu