14.10.2015 | Kategorie: Kalendář akcí

Zveme Vás na XVIII. KONFERENCI POZEMKOVÉ ÚPRAVY, která se bude konat 14. - 15. října 2015 v Mikulově.

Hlavním tématem konference je Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav.

Za společnost HSI bude Ing. Jan Vorlíček v rámci druhého dne konference prezentovat novinky programu POZEM a POZEM+.

Během přednášky budou vysvětleny a ukázány nejnovější funkce v programech POZEM a POZEM+, pomocí kterých lze zefektivnit proces projektování pozemkové úpravy. Bude se jednat hlavně o funkce z nové verze 15. Podrobně bude také osvětlen stávající proces předání digitálních dat pozemkové úpravy mezi projektantem a pobočkou Státního pozemkového úřadu pomocí výměnného formátu VFP. Budou ukázány problémy a jejich řešení, které při odevzdávání dat nastávají, a to jak na straně projektanta, tak referenta SPÚ. Celá prezentace bude doprovázena praktickými ukázkami z praxe.Program:

1. den - 14. 10. 2015

8:30 – 9:30 Prezence

10:00 – 12:00 Úvodní slovo, Krátké vystoupení zástupce kraje, Vystoupení zahraničních hostů

12:00 – 13:00 Oběd

Odpolední program

 • „Pozemkové úpravy v rámci PRV – současnost a budoucnost"
 • „Protipovodňová opatření v krajině "
 • „Koordinace územních plánů a pozemkových úprav"
 • „ŘSD investor vyvolávající pozemkové úpravy"
 • „Posílení přirozených funkcí krajiny v návaznosti na pozemkové úpravy"
 • „Ochrana přírody z pohledu AOPK při pozemkových úprav"
 • „Fragmentace vlastnictví půdy"

Předpokládaný konec přednášek 17:00 hod.

Od 18:00 hod. proběhne v prostorách hotelu Galant večerní raut2 den - 15. 10. 2015

9:00 - Zahájení programu

 • Prezentace novinek programu Proland, prezentace novinek programu Atlas
 • Prezentace novinek společnosti HSI
 • „Technický standard dle nových právních předpisů „
 • „Zkušenosti s realizací prvků ÚSES při pozemkových úpravách"

11:00 - Oběd

Exkurze – vlastními dopravními prostředky

Podrobný program konference a další informace naleznete zde.