29.11.2016 | Kategorie: Aktuality

Začátkem listopadu 2016 byla zahájena implementace facility management systému AMI ve společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice. Jednota má více než stoletou tradici v oblasti obchodu, služeb a výroby potravin a patří mezi největší spotřební družstva v České republice.

Na základě provedené studie proveditelnosti byly vybrány následující moduly AMI, které výrazně pomohou v práci se správou majetku a řízením údržby:

  • AMI Pasport včetně rozšíření o Technické zařízení budov, Nábytek a vybavení, Bezpečnost. Modul AMI Pasport umožňuje vytvoření a správu požadovaných pasportizačních dat o areálech, objektech, dalším majetku a osobách včetně relevantních majetkoprávních vztahů.
  • AMI Údržba a jeho rozšíření o Revize, Mobilní aplikace. Modul AMI údržba zahrnuje evidenci požadavků a celý proces jejich řešení včetně zasílání notifikací. Obsahuje také oblast havarijních oprav a plánované údržby.
  • AMI Energie a odečty - sledování provozních výdajů na energie (voda, plyn, elektřina) a jejich rozúčtování.
  • AMI Nájmy a pronájmy - evidence nájemních smluv, přiřazení pronajímaných ploch nájemcům, lokalizace pronajímaných ploch v přehledné mapě, sledování využívání a aktuálního stavu pronajímaných ploch.

Dle předpokladů, by mělo k předání facility management systému AMI do rutinního provozu, proběhnout v polovině roku 2017.