30.3.2016 | Kategorie: Články

Že firma HSI zajišťuje ve společnosti CETIN systém pro správu geografických dat, většina pozorných čtenářů časopisu HSI News patrně již ví. Co však vědět nemusí je to, že grafická data jsou jen jednou z částí celého informačního portfolia společnosti CETIN. 

Data spravovaná nástrojem MacroTEL zajišťují evidenci grafické podoby dat. Vedle toho je zde provozován inventory systém RPS (Registr Přenosové Sítě), který vedle dalších systémů, udržuje popisné informace o síti CETIN. Spojením grafické a negrafické informace vzniká kompletní celek.

Před časem firma HSI vyvinula a nasadila tehdy ještě ve společnosti Telefónica O2 řešení, které umělo automaticky reagovat na změny v RPS a na základě těchto změn zakládat pracovní úkoly v systému MacroTEL tak, aby pracovníci dokumentace získali informace o založení, zrušení či změnách v úsecích optických kabelů a další infrastruktury. 

V loňském roce byla tato funkčnost posunuta na zcela jinou úroveň. Stále platí, že v okamžiku, kdy je třeba provést změny v grafických datech (například nová odbočka kabelu) se zakládají pracovní úkoly. Nově se však sleduje mnohem více změn, které se v grafických datech provádějí zcela automaticky.

Tímto krokem se snížila zátěž na pracovníky dokumentace a zároveň se zkvalitnila konzistence dat mezi popisnou a grafickou částí. Tato automatika také zajišťuje přegenerování dotčených knih plánů a provozní složky tak mohou pracovat s aktuální dokumentací.

Ing. David Kaufman
projektový manažer a konzultant

Publikováno v HSI News číslo 36 / 2016