• Data Katastru nemovitostí
 • Kompletní servis při zajištění dat z katastru nemovitostí
 • Přizpůsobení vašim zadávacím kritériím
 • Dodávka v požadované datové struktuře
 • Aktualizace dat v požadovaných intervalech

 • Přímé napojení zákaznických aplikací na zdroje RÚIAN
 • Automatický přístup ke státem garantovaným datům
 • Aplikační řešení plně kompatibilní i pro obdobné datové sady Slovenska
 • Základní předpoklad pro územní analýzy a BI aplikace

 
 • Data Katastru nemovitostí
 • Kompletní servis při zajištění dat z katastru nemovitostí
 • Přizpůsobení vašim zadávacím kritériím
 • Dodávka v požadované datové struktuře
 • Aktualizace dat v požadovaných intervalech
 
 

Naše know-how dovoluje strukturovat dodávku dat KN na základě vašich vlastních představ a nejrůznějších omezení dle účelů, ke kterým data potřebujete. Můžete kombinovat různá územní, atributová a časová kritéria.

Eliminujte čas a úsilí spojené s přípravou dat. Plaťte pouze za data, která opravdu potřebujete!


VÝHODY:
 • Dodávka dat katastru nemovitostí v textové, grafické nebo kombinované podobě
 • Volba vyhovujícího datového formátu (VFK, XLS, PDF,…)
 • Nastavení filtru dat je pouze na vás
 • Nepotřebujete žádný speciální software pro načtení dat KN
 • Pravidelné aktualizace dat


Na základě smlouvy s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsme oprávněni poskytovat data Katastru nemovitostí dalším subjektům. Data mohou být poskytnuta jednorázově, nebo mohou být nadále průběžně aktualizována.

Mám zájem Mám dotaz


 
 • Přímé napojení zákaznických aplikací na zdroje RÚIAN
 • Automatický přístup ke státem garantovaným datům
 • Aplikační řešení plně kompatibilní i pro obdobné datové sady Slovenska
 • Základní předpoklad pro územní analýzy a business intelligence aplikace
 

POPIS SLUŽBY:
 

Nezbytnou součástí analytických nástrojů jsou referenční závazné informace o územní identifikaci a o adresách. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je nedílnou součástí soustavy Informačního systému základních registrů veřejné správy.

Implementace modulu RÚIAN společnosti HSI do informačních systémů uživatelů tak zajišťuje přímé napojení zákaznických aplikací na zdroje RÚIAN včetně prvotního importu a čištění dat a jejich průběžnou automatickou aktualizaci. Nadstavbové moduly společnosti HSI jsou jedním ze základních předpokladů pro tvorbu územních analýz a business intelligence aplikací.

Implementací modulů získává uživatel přístup ke státem garantovaným datům, maximálně efektivní a intuitivní nástroje pro vyhledávání a lokalizaci ve svých aplikacích vč. možnosti realizace GUI dle požadavků zákazníka.Samozřejmostí je možnost definování zájmové podmnožiny dat RÚIAN.

Uživatel má na výběr následující kritéria:

 • mód: jen vyšší správní celky, adresy, parcely, vše
 • obsah dat: definiční body, polygony / definiční čáry, generalizované polygony, vlajky, znaky, mluvnické charakteristiky, administrativní údaje RÚIAN
 • zájmové území: výčet obcí

Synchronizační robot je desktopový nástroj, který však současně také může být spuštěn jako konzolová aplikace ve zvoleném intervalu přes plánovač úloh operačního systému. Synchronizační robot je naprogramovaný v jazyce Java a je multiplatformní. Implementace do prostředí zákazníka probíhá dle specifikace požadavků včetně možnosti nastavení automatických aktualizací jako naplánované úlohy operačního systému.


VÝHODY SLUŽBY:
 • Intuitivní nástroje pro vyhledávání a lokalizaci v IS
 • Přístup ke státem garantovaným datům
 • Grafické uživatelské rozhraní podle požadavků zákazníka
 • Prvotní import a čištění dat, automatické aktualizace
 • Možnost definice zájmového území adresou, parcelou, polygonem atd.


informační materiály ke stažení

 

Mám zájem Mám dotaz