• Základní prostředek pro digitální modelování lomu s možností vytvářet důlní mapy
  • Nadstavba systému Microstation V8i
 

POPIS softwaru Dulmap
 
Program DULMAP slouží k vytvoření a údržbě datové základny geografického informačního systému o důlní lokalitě. Základem je vytvoření skutečného stavu lomu k určitému termínu. Grafická data jsou ukládána ve 3D výkresových souborech a jsou provázána se samostatnými databázemi o pevných a podrobných bodech, liniích, vrtech, jámách, sondách a těžebních územích, případně s databázemi správy základních prostředků, katastru nemovitostí či dalších údajů. DULMAP podporuje kresbu značek důlní mapy (normy BU) i mapy velkých měřítek (ČSN 013411), umožňuje dynamickou tvorbu svahových a dalších parametrických důlních značek. Z údajů o vrtech lze generovat schematický profil.


AKTUÁLNÍ VERZE: v15

Rozšířená softwarová podpora (RSP) Update a aktualizace Licenční podmínky HOTLINE - on-line formulář


VÝHODY
  • Oboustranná komunikace s Báňským modelem firmy KVASoftware umožňuje zobrazit nejen skutečný stav, ale i projektované stavy, včetně jejich vzájemného porovnání komplexní správa bodového pole, načtení vzniklého bodového pole do kresby a do databází, úlohy extrakce kresby a výstupu bodů
  • Zpracování dat z digitálního zápisníku měřícího přístroje včetně výpočtových úloh
  • Převod dat ze systému MOSS
  • Podpora tvorby mapy kresebnými funkcemi s možností nejen využívat bodové pole zadáním čísel bodů či jejich posloupností, ale i standardní funkčnost systému MicroStation V8
  • Budování informačního systému - napojování a využívání negrafických informací o objektech – nejen databázových, ale i textových, dalších kresebných (detaily) či rastrových souborů ("fotografie"), rozsáhlé výstupní funkce.
SOFTWAROVÉ POŽADAVKY
  • Prostředí MicroStation V8i (včetně SS1, SS2, SS3), Bentley PowerMap V8i (včetně SS1), Bentley Map PowerView V8i (SS2, SS3, SS4), Bentley Map V8i (SS2, SS3, SS4)
  • Operační systém Windows 7 (pouze v8i a vyšší)), Windows 8 (pouze v8i SS3 Update 1 a vyšší)

PRODUKTOVÉ LETÁKY KE STAŽENÍ
 

 

Demo Ceník Mám zájem Mám dotaz