Popis kontrol podle DSO_ME_0139r10z1 RDF, 3.7.2017

ČEZdistribuce_konfigurace_kontrol RDF_r10.ZIP

Postup tvorby dat podle DSO_ME_0139r10 RDF, 3.10.2016

ČEZdistribuce_Pravidla tvorby RDF_r10.pdf

Aktualizace dat v případě změny definice, 14.12.2015

V případě, že update obsahuje změnu definice ČEZ RDF (70,71), je vždy potřeba na zpracovávaných datech provést následující kroky (v uvedeném pořadí):

  1. provést aktualizaci definice XFM atributů nad všemi výkresy v zakázce – funkce Kontrola ⇒ Aktualizace definice XFM atributů
  2. provést aktualizaci grafického vzhledu a obsahu anotací XFM prvků podle definice nad všemi výkresy v zakázce – funkce Kontrola ⇒ Dávková aktualizace XFM prvků podle definice.

Tyto kroky zajistí, že prvky ve výkresech budou obsahovat aktuální atributy a budou mít vazbu na aktuální číselníky.