Geodetům a projektantům nabízíme softwarová řešení a produkty pro zpracovávání výsledků geodetického měření a pro tvorbu dat podle požadavků odběratele a dle směrnic velkých správců inženýrských sítí.

S námi splníte požadavky na:
  • správné a efektivní zpracování dat dle požadavků zadavatele
  • úspěšnou a neproblematickou předávku dat zadavateli
  • práci s daty a výstupy podle nejaktuálnějších směrnic správců sítí
  • efektivní využití času při zpracování geografických dat