Popis kontrol podle DSO_ME_0139r10z1 ZDF, 1.5.2017

ČEZdistribuce_konfigurace_kontrol_ZDF_r10.ZIP

Pokyny pro zpracování dat ve formátu zdf, 5.8.2016
 1. U stávajících PB se exportuje popisek ve  formátu 158/9,0m/6kN (číslo bodu, výška, tah). Aby nenastal problém v kontrole protokolu uzemnění, je třeba v případě uzemnění u stávajících PB popisek přeeditovat do formátu 158 (číslo bodu) a přidat popisek Evidenční celek, do kterého je třeba zapsat OID EC (nikoliv SJZ evidenční celku)
  Formát názvu protokolu uzemnění má být dle ME139 následující protokol_uzemneni_PB_ID EC_číslo bodu.pdf (doc/docx).
 2. V popisu vývodů byla sjednocena šablona – za slovem odběratel vždy musí následovat mezera.
 3. Kontrola pasportu SJZ
  1. hlásí falešnou chybu „Nové SJZ není rezervováno na geoportále“ v případě výměny PB/skříně atd. (kdy SJZ není třeba rezervovat) – tuto chybu mají pracovníci přejímky pokyn tolerovat.
  2. Pokud máte pasport.csv starší 1 roku (u nich není EC ID uvedeno ve sloupečku J, ale ve sloupečku A)  je třeba si pasport znovu vygenerovat v aktuální struktuře (na portále tl. Zaslat stávající passport).
  3. Neodevzdávejte prázdný pasport.csv.
 4. Evidenční celek - kontroly v ZDF vyžadují formát popisku Evidenční celek ve tvaru OID EC. U EC platí rozdíl mezi ZDF a RDF : OID EC v popiscích ZDF a SJZ EC v atributech RDF.