Aktuální konfigurace kontrol, 3.7.2017

ST_konfigurace_kontrol.zip

Práce s vrstvami, 08.02.2011

Výkres formátu v8 neobsahuje předdefinovaných 63 vrstev, jako tomu bylo ve formátu v7. Proto nadstavby HSI pracují s vrstvami takto:

 • při každém otevření modelu jsou vytvořeny všechny vrstvy podle definice příslušné kategorie; jejich názvy jsou odvozeny z názvu skupiny (v závislosti na nastavení přepínače Přiřadit k vrstvě u definice skupiny) nebo z čísla vrstvy - v důsledku toho může dojít k přejmenování již existujících vrstev;
 • např. v definici příslušné kategorie je ve vrstvě 6 skupina Stavební objekty:
 • obsahuje-li výkres vrstvu č. 6 s názvem Vrstva 6, dojde k přejmenování vrstvy na Stavební objekty
 • obsahuje-li výkres vrstvu č. 84 s názvem Stavební objekty, dojde k přečíslování vrstvy na 6
 • pokud by ale vrstva nazvaná Vrstva 6 měla č.15, nebude přejmenovaná na Stavební objekty
 • problém také nastane v případě, že ve výkresu existují současně vrstva č.6 (s názvem Vrstva 6) a vrstva č.84 s názvem Stavební objekty a obě vrstvy jsou obsazené prvky - pak nedojde k žádné změně
 • obecně platí, že pokud model obsahuje jiné než kategorií definované vrstvy
  • prázdné jsou smazány
  • obsahující prvky ponechány;
 • pokud má model kategorii Obecná, systém existující vrstvy nepřejmenovává, pouze doplní chybějící vrstvy podle definice všech kategorií; názvy vrstev jsou odvozeny z čísla vrstvy.

Pokud vytvoříte adresářovou strukturu pro odevzdání, z ní výkresy následně uložíte do zakázky ProGEO či zkopírujete do pracovního adresáře pro kontrolu v HSI Tools, provedete kontrolu kresby a ta dopadne bez chyb, může to být i důsledkem toho, že nadstavba při otevření každého výkresu narovnala jeho vrstvy. Je proto chybou odevzdat pak výkresy původní, které kontrolou neprošly (tj. nebyly otevřeny v nadstavbě), protože většina přejímajících firem (E.ON, ČEZ, O2, ST i PRE) používají při kontrole režim Přejímka, který tyto úpravy vrstev neprovádí a chybné vrstvy výkresů se tak projeví jako chyba kresby. Tento problém se týká především výkresů vytvářeným mimo ProGEO/HSI Tools, ale může se objevit také při změně definice (v rámci které se změnily vrstvy). Doporučuji tedy vytvářet adresářovou strukturu pro odevzdání až po provedení kontroly (např. funkcí Export stavby - k dispozici jen v ProGEO) nebo odevzdávat ty výkresy, které byly v nadstavbě otevřeny.