Spoločnosť HSI úspešne implementovala na slovenskom trhu riešenie správy budov a majetku. Riešenie zahŕňa evidenciu budov a jednotlivých priestorov. Zameriava sa na sledovanie ich obsadenosti a podporuje procesy údržby a správy nehnuteľností vrátane interného preúčtovania nákladov. Systém AMI sme implementovali pre celý rad spoločností tak na Slovensku, ako aj v Čechách.


Reálne prínosy

Nasadené riešenia mali pre každého zákazníka veľa prínosov:

 • Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu nehnuteľností až o 30 %.
 • Zefektívnenie správy budov a areálov spoločnosti.
 • Zníženie investičných nákladov a nákladov na rekonštrukcie, modernizácie a opravy.
 • Zlepšenie koordinácie aktivít subjektov podieľajúcich sa na správe nehnuteľností vďaka kvalitnejším informáciám.
 • Skvalitnenie rozhodovania v oblasti hospodárenia s majetkom a zlepšenia jeho využitia.
 • Zvýšenie využiteľnosti priestorov a plôch na území spoločnosti o viac než 15 %.

REFERENCIE - prečítajte si celú prípadovú štúdiu

„Implementácia Space managementu nám výrazne zjednodušila evidenciu údajov o všetkých spravovaných nehnuteľnostiach, zjednodušila reporting využiatia plôch pre naše kontrolingové oddelenie a hlavne umožnila sprístupniť presne definované reporty pre jednotlivé oddelenia „just in time" bez potreby komunikácie s našim oddelením. Výrazne zjednodušila a sprehľadnila umiestnenie našich zamestnancov (1600) pre všetkých manažérov, ....."

Karolina Petrvalska, veduci oddelenia Prevadzka a udrzba nehnutelnosti
Východoslovenská energetika Holding, a.s.

VIAC informácií z reálneho projektu v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s., si môžete prečítať po vyplnení nasledujúcich údajov. Následne vám prídu emailom bližšie informácie.


A POKIAĽ I VY CHCETE VEDIEŤ,

 • ako zvýšiť efektivitu správy nehnuteľností,
 • ako znížiť svoje náklady na prevádzku a údržbu nehnuteľností,
 • ako rýchlo sa vám vráti investícia do tohto riešenia,
 • ako ľahko a rýchlo môžeme riešenie u vás nasadiť,
 • skúsenosti ostatných spoločností využívajúcich riešenie pre facility management,
 • konkrétne príklady prínosov pre vašu firmu,

Opýtajte sa nás! Vyplňte nasledujúci formulár a my vám radi poskytneme bližšie informácie. Môžete nás kontaktovať tiež e-mailom na jakub.hradil@hsi.cz alebo telefonicky +420 724 745 403. Radi vám pomôžeme.


Prečo si vybrať HSI

Spoločnosť HSI ponúka a garantuje dodávku IT riešenia, ale i odborného know-how a poradenstvo v oblasti facility managementu.


Kontaktný formulár

Vyplňte kontaktný formulár a získajte viac informácii z reálneho projektu Implementácia systému AMI vo Východoslovenskej energetike Holding, a.s. Po vyplnení nasledujúcich údajov vám príde e-mailem odkaz na prípadovú štúdiu.