Moc si vážíme milých slov, která každý den dostáváme, a proto jsme se rozhodli, se o ně podělit.

Ing. Ladislav Bečvařík

Láďa Bečvařík byl dobrý člověk a velký odborník, měl jsem ho jako kolegu i člověka rád. Doufám, že Láďa půjde do nebe, což si jistě zaslouží a že jeho firma HSI zůstane spolehlivým a kvalitním zhotovitelem služeb v oblasti IT GIS pro nás i nadále. Vzpomeňme si na něj!
Ing. Milan Hampl

Jeho kvality jako člověka jsem vnímala stejně a s nimi mi zůstane v srdci i v paměti.
Nora Lebrová

Dozvěděl jsem se o této smutné zprávě z IT kruhu spolupracujících. Moc nás tato informace zarmoutila a připojujeme se k upřímné soustrasti nad ztrátou kolegy, kamaráda a přítele. Doufám, že i přes tuto situaci se podaří vám všem pokračovat v budování a rozvoji společnosti, které Ladislav vdechl život, smysl a ten správný směr.
Petr Juška

S panem Bečvaříkem jsme dlouhá léta spolupracovali. Navíc snad mohu říci, že jsme byli i přátelé. Tato zpráva mě velmi, velmi zarmoutila. Prosím přijměte upřímnou soustrast za moji osobu, kolegy i celou naší společnost Oracle. Bez nadsázky mohu říci, že odešel člověk, který nám všem bude chybět.
Martin Pospíchal

Přijmete prosím mou upřímnou soustrast, vaše zprava mě šokovala a nemám v tuto chvíli slova, která by dokázala utěšit bolest nad ztrátou Vašeho kolegy a našeho partnera.
Petr Seidl

Přijměte prosím hlubokou soustrast a velikou lítost nad ztrátou kolegy, kterého jsem si velmi vážil. Vyjádřete prosím i soustrast jeho rodině. Život umí byt krutý.
Petr Felkner

Náhlý konec kolegy Bečvaříka mne velice překvapil, ještě před nedávnem jsem si četl jeho profil v TOP 30 IT osobností. Držím palce, ať se s tím zdárně vyrovnáte.
Vilda Kouba

Se smutkem a překvapením jsem ráno přijal zprávu o Láďově odchodu z našeho světa. S Láďou jsem se znal dlouhá léta, měl jsem ho rád a velmi jsem si ho vážil jako obchodního partnera i dobrého známého. Téměř vždy jsme se uměli domluvit a dohodnout a nejednou jsem s obdivem a úctou sledoval jeho obchodní jednání a vztahy se zákazníky i zaměstnanci. Nezapomenutelnými jsou pro mě jeho vystoupení na začátku Večerů s hsi, která doplnil písemným pozdravem při večeru šestnáctém… opět sršelo vtipem, nápadem a chytrostí. A děkuji Mírovi, že, ač evidentně rozechvělý, nám byl schopen jeho vzkaz vyřídit tak, že jsem se bavil stejně dobře jako při vystoupení samotného Ládi. Ale dosti slov, stejně nejde vyjádřit, jak mi chybí a jak mi bude chybět. Píšete, že vám byl příkladem, a říká se, že příklady táhnou, tak ať vás Láďa táhne dál – teď na to bude mít seshora mnohem větší rozhled a možnosti. Držím palce, abyste vše zvládli a aby se vám nejen díky jeho památce stále dobře dařilo. P.S. díky za krásnou fotku, tak si ho budu napořád pamatovat…
Robert Šinker

Odchod Ing. Bečvaříka mě opravdu hluboce dojal, znal jsem ho přes 30 let jako velmi dobrého člověka. Vyřiďte, prosím, mou hlubokou účast paní Ing. Bečvaříkové.
Vít Suchánek

Láďa nám všem bude moc chybět. Přijměte mojí upřímnou soustrast.
Ing. Petr Štěpán

Tak to je pro mne obrovská rána, ale hlavně ztráta výborného člověka a kamaráda….. Vaším prostřednictvím vyřizuji svou účast a hlubokou soustrast.
Ing. Roman Koranda

Tentokrát bohužel nemohu napsat obvyklé „děkuji Vám za zprávu" – takovéto zprávy by nikdo nejraději nikdy nedostal. A pokud se jedná o tak báječného člověka jako Láďa Bečvařík, už vůbec ne. Je mi hrozně líto, že už není mezi námi – jeho dopis, který jste četl na nedávném divadelním představení, „dostal" myslím každého. Můj kamarád jogín neříká zemřít, ale opustit tělo, a to je myslím ten správný výraz pro odchod Ládi.
Jana Koulová

Spolupráce s p. Bečvaříkem byla vždy férová a konstruktivní. Přijměte prosím vyjádření upřímné soustrasti za celý náš IT tým v NET4GAS.
Ing. Zdeněk Haloda

Děkuji za zprávu, které mě velmi zarmoutila. S Ing. Bečvaříkem se mi vždy velmi dobře spolupracovalo.
Jiří Kovářík

Vážení přátelé, je nám to líto a dovolte, abychom Vám a všem pozůstalým vyjádřili účast a hlubokou soustrast nad ztrátou našeho společného kolegy a přítele Ládi Bečvaříka.
Jan Nedoma a Zbyněk Řezník

Vaše zpráva mě velmi zasáhla, nevím co napsat. Láďu jsem měl moc rád , doufám že odešel bez utrpení a bolesti a v patřičně dobré náladě kterou měl.
Ing. Zdeněk Majer

Děkuji za Vaši zprávu, i když nesmírně smutnou a pro mě i překvapující... Je mně líto, že už se s Láďou nebudu potkávat na odborných, společenských a kulturních akcích, ale především na Horách Matky Boží. Byl skvělý parťák... Přeji vám pokud možno rychlé překonání ztráty ředitele firmy...
Václav Čada

S Láďou jsem se čas od času potkával už mnoho let a zůstane v mojí paměti zapsán jako jeden z nestorů gisovských řešení v Česku. Přestože jsme se několikrát obchodně střetli, budu na něj vždycky myslet v dobrém a jsem přesvědčený, že bude mít na věčnosti k Pánu Bohu blízko. Věřím, že i po jeho odchodu budeme jako firma s Vámi nadále spolupracovat.
Martin Hrdlička

Zachovám si na něho jen tu nejlepší vzpomínku, znali jsme se hodně dlouho a potkávali nejen v Čechách.
Luboš Pavlas

Děkuji Vám za zprávu, ačkoliv je smutná. Chápu, že pro Vás, kteří jste pana Bečvaříka důvěrně znali, je to velmi těžké. Potkala jsem se s ním jen několikrát, ale zůstane mi vzpomínka na dokonalého profesionála s lidským přístupem a na nezdolného optimistu. Jeho věčně dobrá nálada byla doslova nakažlivá. Prosím vydržte toto těžké období, můžeme pak jeho optimizmus při společné práci šířit dál.
Jana Fibichová

Dovolte mi touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast vám, jako společnosti, i celé rodině pana Bečvaříka. Budu na něj moc ráda a v dobrém vzpomínat.
Ing. Romana Valentová

V reakci na tuto smutnou zprávu bych vám chtěl vyjádřit svou účast a lítost nad ztrátou vašeho kolegy.
Miroslav Jeřala

Vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině i společnosti HSI. Je to velká ztráta tak báječného člověka jako byl pan ředitel a měla jsem tu čest osobně ho znát.
Radka Zmeková

Jsem si jist, že zásluhou Ing. Ladislava Bečvaříka bylo na světě víc lásky, dobra, víc světla a pravdy. Jeho život měl správný směr a smysl a zůstane vždy zapsán v mé mysli. Osobní setkání s ním bylo pro mě vždycky obohacením a v jeho přítomnosti jsem se cítil dobře. Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku nad jeho ztrátou.
Ing. Zdeněk Dongres

Prosím o vyjádření hluboké účasti nad náhlým a nečekaným odchodem Ládi Bečvaříka. Znali jsme se spolu dlouhá léta a vždy jsem oceňoval Láďův zápal pro geoinformační technologie, hledání nevyšlapaných cest a odvahu k řešení složitých a někdy i riskantních záměrů. Láďa byl nejen vynikajícím managerem, ale i výborným přítelem. Uchovávám v paměti naše vzájemná pozvání na jeho a moje "kulaté narozeniny", jak na HSI tak u nás na ČVUT v Praze. Též jsme spolupracovali odborně, kdy HSI používala software MATKART dlouhodobě vyvíjený mnou a mojí kolegyní Monikou Čechurovou ze ZČU v Plzni. Láďa nám všem bude chybět nejen pracovně ale především lidsky. Uchovejme na něj živou vzpomínku.
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc

Je to skutečně velmi smutná zpráva. Škoda každého takového dobrého člověka ...
Ing. Irena Karásková

Vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině i společnosti HSI. Je to velká ztráta tak báječného člověka jako byl pan ředitel. Měl jsem tu čest s ním sdílet jak osobní, tak i profesní chvíle.
Lukáš Hůlka

Tak to je opravdu velice špatná zpráva a je mi to moc líto. Pana Bečvaříka jsem znal osobně a byl to velmi milý člověk. Bohužel život přináší i špatné zprávy.
Tomáš Johánek

Smutná zpráva o Láďovi mne skutečně hluboce zasáhla. Považoval jsem jej za svého přítele. Dovol mi, i v zastoupení za mou manželku, vyjádřit Tobě i ostatním členům vedení vaší společnosti hlubokou soustrast nad ztrátou cenného, vstřícného a dobrého člověka a přítele.
Tomáš Bartík

To je mi velmi líto, byl to obdivuhodný člověk. Ráda vzpomínám na něj i celé dlouholeté působení Vaší firmy v našem domě. Budiž mu země lehká.
Renata Exnerová

Velmi smutná zpráva, upřímnou soustrast rodině a všem blízkým. Láďa se mihnul v mém osobním a profesním životě pouze pár let, ale při vzpomínce na něj se mi vždy vybavil optimistický člověk kypící elánem a neuvěřitelnou energií. Ať je mu tam nahoře fajn.
Tomáš Krebs

Velmi těžce přijímám tuto zprávu. Za naši společnost, za mou osobu přijměte hlubokou upřímnou soustrast zprostředkovaně pozůstalým rodinným příslušníkům, kolegům i celé společnosti. Poslední rozloučení s panem Bečvaříkem beru jako osobní povinnost a poctu výjimečnému člověku, s kterým jsme společně spolupracovali do současné doby. Nikdy na něho nezapomenu.
Tomáš Svatoš

Spolupráce mezi MZe - tehdejším odborem majícím na starosti pozemkové úpravy a f. HSI začala prakticky hned po založení firmy. V osobě Ládi Bečvaříka, který se potom stal jejím ředitelem, jsem vždy nalézal chápajícího, zodpovědného a přístupného člověka, s nímž bylo pro mě velmi příjemné jednat. Řadu odborných problémů týkajících se SW pro řešení pozemkových úprav se dařilo úspěšně řešit, nakonec kredit SW POZEM je i v dnešní konkurenci stále vysoký. Budu na něj vzpomínat. Věřím, že se firmě HSI i nadále bude dařit, všem spolupracovníkům přeji v památce na šéfa LB vše dobré.
Kamil Kaulich

V mene celeho nasho timu si Vam dovolujeme vyjadrit spolulutost nad stratou vzacneho cloveka Vasej spolocnosti.
Karolina Petrvalska

Smutná zpráva o odchodu pana Bečvaříka mně zaskočila a vám všem vyslovuji upřímnou soustrast.
Tomáš Slavíček

Budu mu alespoň věnovat vzpomínku, nejen jako na obchodního partnera, ale i sportovce se kterým jsem se několikrát potkal na golfovém greenu.
Jaromír Prošek

Děkuji moc za zprávu, velmi mě to mrzí. Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast za nás za všechny a ať těžké období zvládnete a překonáte.
Hynek Rychtář

To snad není pravda!!!!!!!!!!!. Byl to skvělý člověk, přísný, charismatický, lidský. 17 let jsme se znali. Já tomu nemůžu uvěřit. Já jsem dnes z té zprávy úplně vyřízený a to jsem mu včera večer ještě posílal mail a on možná v tom čase už mezi námi nebyl. Za mou firmu Korekt Praha předávám rodině a vám všem v HSI svou fakt upřímnou soustrast. Je to smutný příběh, když tak relativně mladý člověk zemře.
Ing. Miroslav Ambroš

Vaše zpráva mne velmi zarmoutila. Prosím přijměte mojí upřímnou soustrast. Přeji Vám a vašim kolegům hodně síly.
Tomáš Micka

Děkuji za zprávu, ač mne opravdu zasáhla. S panem Bečvaříkem jsem spolupracovala více jak 20 let a v roce 1992 jsem mu pro společnost HSI otevírala účty. Byl jedním z mých nejdéle spolupracujících klientů. Schůzky s ním byly pro mne vždy radostí. No, to je život.
Dagmar Staňková

Již se mi donesla smutná zpráva o odchodu váženého a Vámi milovaného ředitele, Ing. Ladislava Bečvaříka. Přijměte, prosím, od nás hlubokou a upřímnou soustrast. Věříme, že pan Ing. Bečvařík nadále shůry řídí Vaši společnost a stará se o Vaše blaho a bezpečí. Stojíme při Vás.
František Hájek

Děkuji, i když to poděkování při tak smutné zprávě je tak neadekvátní! Raději bych děkovala za pozvání na skleničku s Láďou Bečvaříkem. Je mi to tolik líto.....
Marie Krovozová

S panem Bečvaříkem jsem několikrát jednal, vždy korektně a pohodově, je velká škoda, že už není mezi námi. Přeji zdárné překonání této ztráty.
Pavel Šušák

Děkuji za zprávu, i když to je moc smutná zpráva. Zasáhla mě, i když jsem neměl příležitost se s panem Bečvaříkem blíže poznat. Přeju si a věřím, ba jsem přesvědčený, že jeho rodina, a vlastně i širší rodina, tj. firma, tj. Vy všichni, naleznete sílu jít dál. Ať žije jeho památka.
Jan Bára

Velmi nás zarmoutila zpráva o úmrtí ředitele a jednatele společnosti HSI Ing. Ladislava Bačvaříka. Odešel profesionál a zdatný odborník, kterého jsme si vážili.
Bc. Miloš Lóži

Děkuji Vám za velice smutnou zprávu! Přeji celé rodině upřímnou soustrast. Firmě HSI taktéž nad ztrátou vynikajícího člověka!!
Lukáš Hůlka

Velice si vážím tohoto pozvání a moc mě mrzí, že se ho nebudu moci osobně zúčastnit. Věřte mi, že jsem v tento dušičkový den s Vámi a svíčka za pana Bečvaříka bude zapálena. S pozdravem a hlubokým zármutkem v srdci.
Jan Rezek

Dodatečně posílám vyjádření osobní lítosti a hlubokého zármutku nad tak nečekanou ztrátou tohoto nám všem velmi blízkého a vzácného člověka. Bohužel jsem se osobně nemohl zúčastnit smutečního rozloučení, ale věřte, že při vzpomínce na Láďu, který pro mne zůstane navždy v mých vzpomínkách dobrým přítelem a s nímž jsme společně prožili nezapomenutelné chvíle jak při práci tak při zábavě, nejsem schopen ubránit se dojetí, a to ani nyní, když sestavuji tyto řádky. Pokaždé se mi vrací spousta vzpomínek na radostně prožité chvíle. Předejte, prosím, dodatečně, toto mé osobní upřímné vyjádření a soustrast též rodině.
Ing. Zbyněk Roub