• Mobilní aplikace na míru podle vašich konkrétních potřeb a požadavků
 • Získáváte informace přímo z terénu
 • Máte možnost přístupu k datům včetně okamžité editace
 

POPIS mobilního řešení HSI

Mobilní aplikace HSI vám umožní zapisovat údaje přímo on-line do systému. Rovněž zpřístupňují potřebné informace pracovníkům v terénu. Ať už tedy pracujete v terénu nebo sedíte za stolem, vždy máte k dispozici aktualizované informace. Výrazně tím snížíte časovou náročnost, protože již nemusíte přepisovat informace z terénu v papírové formě do systému.

Realizujeme:

 • Návrhy a vývoj mobilních řešení a aplikací
 • Integraci s dalšími IS v rámci organizace
 • Instalaci, implementaci a správu mobilního řešení
 • Odborné proškolení uživatelů
 • Dodání vhodných mobilních zařízení
 • Kompletní servis
VÝHODY A PŘÍNOSY
 • Informace dostupné kdykoliv a kdekoliv
 • Snadná editace dat
 • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • On-line i off-line režim
 • Urychlení a zpřesnění sběru a zápisu dat
 • Zjednodušení přístupu k datům a jejich sdílení

Mobilní řešení pro správu majetku

Při správě nemovitého majetku je třeba udržovat a zjišťovat velké množství údajů a některé z nich je třeba pořizovat případně kontrolovat fyzicky přímo v místě, kde se příslušné zařízení nebo objekt nachází. Je to například kontrola revizí hasicích přístrojů, umístění plánů únikových cest a podobně. Důležité jsou také pravidelné kontroly objektů a areálů, evidence vad nebo nepořádku v rámci běžné údržby nebo podpora fyzické inventury majetku. Základem mobilního klienta je přístup k základním pasportům a dalším textovým informacím. HSI aplikace navíc umožňuje vizualizaci grafického umístění zařízení nad mapou areálu nebo plánem budovy.

Speciální mobilní klient pro správu majetku od HSI poskytuje následující funkce:
 • vyhledání zařízení (místnosti - umístění technologie), v případě areálu i s využitím GPS
 • vizualizace nad mapovým podkladem
 • zobrazení aktuálních údajů o vybraném zařízení, místnosti apod.
 • zobrazení připojené dokumentace (protokoly o revizi, …)
 • hlášení závady popř. požadavku na údržbu přímo z místa výskytu
 • zápis aktuálních hodnot údajů k existujícímu zařízení resp. vytvoření nového záznamu
 • doplnění poznámky nebo popisu
 • možnost přidání aktuálně udělané fotografie
 • záznam polohy automaticky z GPS
 • zobrazení kontrolní informace (na základě zadané hodnoty) o chybách:
  • varování před zadáním technologicky nesmyslné hodnoty,
  • varování před překročením mezních hodnot,
  • možnost doplnění dalších typů kontrol.
MOBILNÍ řešení PRO SPRÁVCE SÍTÍ

Technologická zařízení tepláren, elektráren, plynáren apod. generují velké množství provozních dat. Tato data jsou důležitá nejenom pro monitoring stavu technologie (úniky, dopouštění, tlaky, teploty, frekvence, spotřeby atd.), ale i pro fakturaci dodaných energií. Stále existuje významný objem měřených veličin, které je nutné sledovat a zaznamenávat ručními odečty. Tyto odečty probíhají pracovníky během fyzické návštěvy a kontroly technologického zařízení. Cílem mobilního řešení je provést zápis těchto hodnot rovnou z místa odečtu přímo do centrální databáze tak, aby došlo k odstranění mezičlánku ručního přepisu dat. Hodnoty získané automaticky i ručním sběrem dat lze sloučit a tím vytvářet komplexní informaci o stavu sítě (provozní hodnoty, podklady pro fakturaci, atd.). Dalšími důležitými oblastmi jsou např. podpora provozu a údržby sítě a evidence a dokumentace vad, poruch a servisních zásahů. Výhodou je možnost přímého využití centrálních GIS dat. Mobilní klient od HSI pro správce sítí zpřístupňuje potřebné informace pracovníkům v terénu a umožňuje aktualizovat nebo pořizovat údaje přímo on-line do systému.

Aplikace mobilní klient pro správce sítí poskytuje následující funkce:
 • zobrazení aktuální polohy nad mapovým podkladem s využitím GPS
 • zobrazení objektů sítě v příslušném místě včetně atributů k jednotlivým zařízením nebo objektům sítě
 • možnost vyhledávat polohu vybraných objektů sítě, adresy apod.
 • zobrazení připojené dokumentace (schéma zapojení, technické výkresy, fotografie…)
 • zápis aktuálních hodnot údajů k existujícímu zařízení resp. vytvoření nového záznamu
 • doplnění poznámky nebo popisu a podobně
 • zobrazení kontrolní informace (na základě zadané hodnoty) o chybách:
  • varování před zadáním technologicky nesmyslné hodnoty
  • varování před překročením mezních hodnot
  • možnost doplnění dalších typů kontrol
 • možnost vytvoření a zaslání fotografie
 • možnost využití další funkčností pro plánování zásahů, řízení postupů a plánování cest pracovních čet apod.

Referenční projekty
 • Provozní systém AMI a mobilní řešení pro sběr dat v THMÚ s .r. o.
 • Integrace prostorových informací a správa majetku pro Teplárnu Strakonice, a.s.

 

 

Mám zájem Mám dotaz