POZEM je nástroj pro podporu zpracování celého procesu komplexní pozemkové úpravy. Všechny úlohy jsou v maximální možné míře automatizovány a poskytují uživateli komfortní prostředí pro návrh nového uspořádání pozemků. Výstupy z POZEM jsou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly aktuální legislativě a splňovaly všechny požadavky zadavatele (Státního pozemkového úřadu).
 • Systém pro projektování komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) včetně DKM
 • Nejdelší historie - spolupráce s Ministerstvem zemědělství již od roku 1992
 • Nadstavba platformy MicroStation nebo Bentley Map PowerView
 

POPIS softwaru POZEM

Systém POZEM umožňuje v prostředí Bentley zpracovat a odevzdat všechny etapy komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Funkčnost systému je možno rozdělit do 5 skupin:

1. Vstup dat do systému – pomocí importních nástrojů lze do KoPÚ načíst data KN (formát VFK, VKM, DGN), mapy ÚHUL (formát XML), ostatní mapové podklady různých zdrojů (formát DGN) a všechna měřená data (seznam souřadnic).

2. Příprava dat – pomocí sady několika funkcí lze výkresy topologicky vyčistit a připojit k nim negrafické informace (např. napojení na data KN).

3. Zpracování nároků– na základě mapových podkladů lze automaticky vypočítat výměru, cenu a vzdálenost parcel a je možno vyčíslit sumarizované hodnoty nároků pro celé listy vlastnictví a vytvořit nárokové tabulky včetně grafické přílohy s vyznačením parcel konkrétního vlastníka.4. Zpracování návrhu – POZEM umožňuje návrh parcel s okamžitým výpočtem výměry, ceny a vzdálenosti a jeho porovnání s nárokovými hodnotami. Nově navržené parcely lze automaticky doplnit i o veškeré atributové náležitosti a vytvořit z nich potřebné grafické i textové sestavy.

5. Výstupy – každou etapu KoPÚ lze exportovat do formátu VFP. Před exportem je možno spustit celou škálu kontrolních nástrojů, které jsou totožné s kontrolními nástroji na pobočkách SPÚ. Z výsledného návrhu lze též zpracovat DKM a exportovat ji do formátu VFK pro potřeby odevzdání na ČUZK.

AKTUÁLNÍ VERZE: v16

Rozšířená softwarová podpora (RSP) Update a aktualizace Licenční podmínky HOTLINE - on-line formulář


VÝHODY
 • Možnost zpracovávat všechny etapy KoPÚ pomocí jednoho SW
 • Automatizace většiny procesů zpracování KoPÚ
 • Komfortní prostředí pro vytvoření návrhu nového uspořádání pozemků
 • Vytváření sestav a dokumentů podle platné legislativy
 • Export do VFP od spolutvůrce metodiky VFP
 • Automatické aktualizace systému při změně legislativy
SOFTWAROVÉ POŽADAVKY
 • MicroStation V8i (včetně SS1, SS2, SS3), Bentley PowerMap V8i (včetně SS1), Bentley Map PowerView V8i (SS2, SS3), Bentley Map V8i (SS2, SS3)
 • operační systém Windows XP, Windows Vista (pouze v8i a vyšší), Windows 7 (pouze v8i a vyšší), Windows 8 (pouze v8i SS3 Update 1 a vyšší)

PRODUKTOVÉ LETÁKY KE STAŽENÍ

 

 

Demo Ceník Mám zájem Mám dotaz