POZEMKOVÉ ÚPRAVY:
POZEM

Délka kurzu: 3 dny – 18 vyučovacích hodin
Cena: 8 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley PowerMap V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky, představa o propojení databázových a grafických informací.

Obsah kurzu:

 • Instalace produktu
 • práce se zakázkou
 • načtení dat ISKN
 • grafická a databázová příprava dat
 • vyhodnocení nároků
 • projektování
 • tvorba výstupních protokolů a dokumentů
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

POZEM PRO POKROČILÉ

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i a POZEM 13 v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Export do VFP
 • Kontrola dat v POZEM
 • Práce s břemeny
 • Správa účastníků řízenÍ
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

POZEM v17 – ROZDÍLOVÉ ŠKOLENÍ

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 2 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley PowerMap V8 i, POZEM v rozsahu kurzu pro začátečníky, představa o propojení databázových a grafických informací.

Obsah kurzu:

 • Export do VFP – příprava dat v POZEM pro export do VFP
 • Práce s břemeny – přebírání břemen do projektu, vazba na listiny
 • Historizace dat – principy historizace dat v POZEM, vygenerování protokolu změn při aktualizaci VFK
 • Přerozdělení podílů – rozdělení spoluvlastnictví
 • Projektování – nové funkce

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

POZEM v17 – PRÁCE S VFP

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Práce s programem POZEM v rozsahu kurzu pro začátečníky, představa o propojení databázových a grafických informací.

Obsah kurzu:

 • Seznámení se strukturou formátu VFP
 • Ukázka přípravy dat v POZEM pro bezproblémový převod do VFP
 • Export do VFP
 • Ukázka zpětného načtení v POZEM+
 • Struktura a práce s chybovým protokolem
 • Vyhodnocení a oprava chyb
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


Sběr dat, tvorba účelových map:
PROGEO

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexních informací o softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému ProGEO. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou a naučíte se vytvářet tiskové výstupy. Budete schopni provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v nadstavbě ProGEO.  Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 5 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky – pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Správce definice – objasnění pojmů skupina, kategorie a obsah skupiny (definice skupin a jejich obsahu).
 • Body
  • načítání seznamu souřadnic
  • přehled jednotlivých konstrukčních úloh
  • generování seznamu souřadnic dle požadavku předpisu
 • Kresba
  • kresba na základě definic skupin
  • kresba šraf, schodů apod.
  • kótování, a další
 • Výstupy
  • grafický výstup v podobě účelové mapy
  • grafický výstup v podobě výřezu
  • modifikace výstupní kresby
 • Pomocné a doplňující funkce

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v17 PRO E.ON

Kurz je zaměřen na tvorbu dat dle aktuální verze PECZR v softwaru ProGEO.  Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 6 900 Kč

Obsah kurzu:

Zakázka

 • založení zakázky a lokality, práce se zakázkou
 • správce zakázky – informace, výkresy a soubory
 • správce definice - objasnění pojmů definice, kategorie (podkategorie), skupina a prvek

Body

 • práce s body
 • načítání seznamu souřadnic
 • editace bodů

 

Kresba

 • kresba dle požadavků směrnice

Pomůcky

 • statistika výkresu
 • zvýraznění podle třídy prvku
 • RÚIAN, rastry, externí výkresy, nahlížení do KN

Výstupy

 • tiskové výstupy
 • přečíslování bodů dle směrnice, generování seznamu souřadnic
 • generování technické zprávy
 • výpočet MJ
 • export stavby ve struktuře dle směrnice, XML pro výměnu údajů o stavbě

Kontrola

 • ruční kontrola
 • dávková kontrola
 • typické chyby a jejich odstranění
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v17 PRO PRE - rozdílové

Kurz je zaměřen na tvorbu dat dle aktuální verze metodiky v softwaru ProGEO.  Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Definice – vysvětlení pojmů XFM prvek, negrafické atributy, stav prvku, ORIG_OID
 • Body
  • načítání seznamu souřadnic
  • úpravy bodů
  • generování seznamu souřadnic dle požadavku předpisu
 • Kresba
  • XFM kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání detailů
  • kresba jednopólového schéma
  • relace a další
 • Pomůcky
  • statistika výkresu
  • zobrazení XFM prvků
  • RÚIAN
  • nahlížení do KN, a další pomůcky
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v17 PRO ČEZ Distribuce RDF (zaměřeno na DSPS)

Kurz je zaměřen na tvorbu dat DSPS ve formátu RDF dle aktuální verze metodiky ČEZ DIstribuce v softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2,5 dne – 15 vyučovacích hodin
Cena: 7 400 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky, znalost metodiky.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Definice – vysvětlení pojmů XFM prvek, negrafické atributy, stav prvku, ORIG_OID
 • Body
  • načítání seznamu souřadnic
  • úpravy bodů
  • generování seznamu souřadnic dle požadavku předpisu
 • Kresba
  • XFM kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání detailů
  • kresba jednopólového schéma
  • relace a další
 • Pomůcky
  • statistika výkresu
  • zobrazení XFM prvků
  • RÚIAN
  • nahlížení do KN, a další pomůcky
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v17 PRO ČEZ Distribuce RDF (zaměřeno na PD)

Kurz je zaměřen na tvorbu dat PD ve formátu RDF dle aktuální verze metodiky ČEZ Distribuce v softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 6 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky, znalost metodiky.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Definice – vysvětlení pojmů XFM prvek, negrafické atributy, stav prvku, ORIG_OID
   
 • Tvorba seznamu souřadnic pro vytyčení
  • Extrakce z kresby
    
 • Kresba
  • XFM kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání detailů
  • kresba jednopólového schéma
  • editace zemního vedení
  • relace a další
    
 • Pomůcky
  • statistika výkresu
  • zobrazení XFM prvků
  • RÚIAN
  • nahlížení do KN a další pomůcky​
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

ENPRO 

Kurz je zaměřen na tvorbu dat PD ve formátu RDF dle aktuální verze metodiky ČEZ Distribuce v softwaru EnPRO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 5 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory
 • Správce definice - objasnění pojmů skupina, kategorie a obsah skupiny (definice skupin a jejich obsahu).
 • Kresba
  • kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání popisků
 • Pomůcky
  • Statistika výkresu
  • WMS
  • Nahlížení do KN, a další
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková i ruční kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

MACROTEL lite

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 2 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • kresba polohopisných dat dle požadavků předpisu pro CETIN
 • kresba schématu metalických kabelů
 • kresba schématu trubek
 • kótování
 • správa relací mezi prvky
 • editace negrafických atributů
 • vkládání anotací k prvkům

Součástí kurzu je praktický příklad, který má účastníka blíže zasvětit do práce se systémem.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


Produkty bentleY:
MICROSTATION V8i OD A DO Z

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexní informace o programovém prostředí MicroStation. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí MicroStation. Uživatel bude schopen provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v prostředí MicroStation.

Délka kurzu: 3 dny – 18 vyučovacích hodin
Cena: 9 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Koncepce systému – popis
 • Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
 • Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
 • Výkres/model
 • Vrstvy
 • Kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • Manipulační a modifikační nástroje
 • AccuDraw/AccuSnap
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada, složené prvky, grafická a pojmenovaná skupina
 • Texty
 • Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry)
 • Šrafování a vzorování
 • Referenční výkresy
 • Rastrová data
 • Popisná data (štítky)
 • Tisk - tiskové výstupy, tisk do pdf
 • Historie výkresu – správa, inicializace, potvrzení změn, návrat, dialog
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

MICROSTATION V8i JAKO ZÁKLAD NADSTAVEB HSI

Kurz je zaměřen na funkce na poskytnutí základní informace o programovém prostředí MicroStation potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí MicroStation. Uživatel bude schopen provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu v prostředí MicroStation. Dalšího zefektivnění projekčního procesu lze dosáhnout absolvováním navazujících kurzů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Pracovní prostředí – práce s pohledy, vrstvy, přepínače
 • Výkres/model – vytvoření, otevření, nastavení
 • Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
 • Kreslení - atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
 • Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
 • Tisk - tiskové výstupy, tisk do pdf
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

MICROSTATION V8i PRO POKROČILÉ

Kurz je zaměřen na poskytnutí rozšiřující informace o programovém prostředí MicroStation. Pozornost je soustředěna na podporované pracovní režimy, na pokročilé techniky kreslení, manipulačních a modifikačních operací, technologie práce se složenými grafickými elementy, včetně vytváření a úpravy relevantních datových zdrojů – knihoven stylů, integraci popisných dat formou štítků, interakce s rastrovými daty a technologii tiskových výstupů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Základní znalost prostředí MicroStation.

Obsah kurzu:

 • Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
 • Výkres/model – nastavení parametrů
 • Vrstvy – správa
 • Pokročilé kresebné nástroje
 • Pokročilé manipulační a modifikační nástroje
 • AccuDraw/AccuSnap – pokročilá funkčnost
 • Shlukování elementů – složení a rozložení, grafická skupina, pojmenované skupiny
 • Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry) – správa
 • Komunikace s rastrovými daty
 • Tisk – technologie tisku
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

BENTLEY MAP POWERVIEW V8i OD A DO Z

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexní informace o programovém prostředí Bentley PowerMap. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí Bentley PowerMap. Uživatel bude schopen provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v prostředí Bentley PowerMap.

Délka kurzu: 3 dny – 18 vyučovacích hodin
Cena: 9 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Koncepce systému – popis
 • Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
 • Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
 • Výkres/model
 • Vrstvy
 • Kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • Manipulační a modifikační nástroje
 • AccuDraw/AccuSnap
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada, složené prvky, grafická a pojmenovaná skupina
 • Texty
 • Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry)
 • Šrafování a vzorování
 • Referenční výkresy
 • Rastrová data
 • Tisk – tiskové výstupy, tisk do pdf

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

BENTLEY MAP POWERVIEW V8i JAKO ZÁKLAD NADSTAVEB HSI

Kurz je zaměřen na funkce Bentley PowerMap potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí. Uživatel bude schopen provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu. Dalšího zefektivnění projekčního procesu lze dosáhnout absolvováním dalších kurzů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Pracovní prostředí – práce s pohledy, vrstvy, přepínače
 • Výkres/model – vytvoření, otevření, nastavení
 • Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
 • Kreslení – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
 • Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
 • Tisk – tiskové výstupy, tisk do pdf
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

BENTLEY MAP POWERVIEW V8i PRO POKROČILÉ

Kurz je zaměřen na funkce Bentley PowerMap potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí. Uživatel bude schopen provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu. Dalšího zefektivnění projekčního procesu lze dosáhnout absolvováním dalších kurzů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
 • Výkres/model – vytvoření, otevření
 • Vrstvy – zobrazování, vytvoření, aktivace
 • Základní kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
 • AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
 • Texty – základní parametry, jednoduché umístění
 • Složené elementy (kóty a buňky) – základní parametry, umístění
 • Šrafování a vzorování – základní parametry
 • Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
 • Rastrová data – zobrazení
 • Tisk – tiskové výstupy, tisk do pdf
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

OBJEDNAT ŠKOLENÍ NA VYŽÁDÁNÍ