Kurz je zaměřen na funkce Bentley PowerMap potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu Vám poskytne znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí. Budete schopni provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu. Většího zefektivnění projekčního procesu můžete dosáhnout absolvováním navazujících kurzů. Přečtěte si více o tomto kurzu.

Výběr termínu školení:


Kontaktní údaje:


Účastníci školení:


Daňový doklad Vám bude zaslán po absolvování školení.

STORNOPODMÍNKY V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY UCHAZEČE:
  • V případě zrušení účasti ze strany zájemce nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu neúčtujeme objednavateli žádný storno poplatek.
  • Při zrušení účasti nejpozději 1 týden před začátkem kurzu bude fakturován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení účasti méně než týden před začátkem kurzu bude fakturován storno poplatek ve výši 100 % z ceny.