Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexní informace o programovém prostředí Bentley PowerMap. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí Bentley PowerMap. Uživatel bude schopen provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v prostředí Bentley PowerMap. Přečtěte si více o tomto kurzu.

Výběr termínu školení:


Kontaktní údaje:


Účastníci školení:


Daňový doklad Vám bude zaslán po absolvování školení.

STORNOPODMÍNKY V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY UCHAZEČE:
  • V případě zrušení účasti ze strany zájemce nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu neúčtujeme objednavateli žádný storno poplatek.
  • Při zrušení účasti nejpozději 1 týden před začátkem kurzu bude fakturován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.
  • Při zrušení účasti méně než týden před začátkem kurzu bude fakturován storno poplatek ve výši 100 % z ceny.