Popis kontrol podle DSO_ME_0139r10z1 ZDF, 1.5.2017

ČEZdistribuce_konfigurace_kontrol_ZDF_r10.ZIP

Pokyny pro zpracování dat ve formátu zdf, 5.8.2016
 1. U stávajících PB se exportuje popisek ve  formátu 158/9,0m/6kN (číslo bodu, výška, tah). Aby nenastal problém v kontrole protokolu uzemnění, je třeba v případě uzemnění u stávajících PB popisek přeeditovat do formátu 158 (číslo bodu) a přidat popisek Evidenční celek, do kterého je třeba zapsat OID EC (nikoliv SJZ evidenční celku)
  Formát názvu protokolu uzemnění má být dle ME139 následující protokol_uzemneni_PB_ID EC_číslo bodu.pdf (doc/docx).
 2. V popisu vývodů byla sjednocena šablona – za slovem odběratel vždy musí následovat mezera.
 3. Kontrola pasportu SJZ
  1. hlásí falešnou chybu „Nové SJZ není rezervováno na geoportále“ v případě výměny PB/skříně atd. (kdy SJZ není třeba rezervovat) – tuto chybu mají pracovníci přejímky pokyn tolerovat.
  2. Pokud máte pasport.csv starší 1 roku (u nich není EC ID uvedeno ve sloupečku J, ale ve sloupečku A)  je třeba si pasport znovu vygenerovat v aktuální struktuře (na portále tl. Zaslat stávající passport).
  3. Neodevzdávejte prázdný pasport.csv.
 4. Evidenční celek - kontroly v ZDF vyžadují formát popisku Evidenční celek ve tvaru OID EC. U EC platí rozdíl mezi ZDF a RDF : OID EC v popiscích ZDF a SJZ EC v atributech RDF.
Výpočet odchylek na identických bodech, 24.07.2015

ČEZ ZDF_Výpočet_odchylek.pdf

Popis zakládání výkresů , 12.03.2015

ČEZ ZDF_zakladani_vykresu.pdf

Kresba popisků, 29.02.2012

ČEZ ZDF_kresba_popisku.pdf

Práce s vrstvami, 08.02.2011

Výkres formátu v8 neobsahuje předdefinovaných 63 vrstev, jako tomu bylo ve formátu v7. Proto nadstavby HSI pracují s vrstvami takto:

 • při každém otevření modelu jsou vytvořeny všechny vrstvy podle definice příslušné kategorie; jejich názvy jsou odvozeny z názvu skupiny (v závislosti na nastavení přepínače Přiřadit k vrstvě u definice skupiny) nebo z čísla vrstvy - v důsledku toho může dojít k přejmenování již existujících vrstev;

např. v definici příslušné kategorie je ve vrstvě 6 skupina Stavební objekty:

 • obsahuje-li výkres vrstvu č. 6 s názvem Vrstva 6, dojde k přejmenování vrstvy na Stavební objekty
 • obsahuje-li výkres vrstvu č. 84 s názvem Stavební objekty, dojde k přečíslování vrstvy na 6
 • pokud by ale vrstva nazvaná Vrstva 6 měla č.15, nebude přejmenovaná na Stavební objekty
 • problém také nastane v případě, že ve výkresu existují současně vrstva č.6 (s názvem Vrstva 6) a vrstva č.84 s názvem Stavební objekty a obě vrstvy jsou obsazené prvky - pak nedojde k žádné změně
 • obecně platí, že pokud model obsahuje jiné než kategorií definované vrstvy
 • prázdné jsou smazány
 • obsahující prvky ponechány;
 • pokud má model kategorii Obecná, systém existující vrstvy nepřejmenovává, pouze doplní chybějící vrstvy podle definice všech kategorií; názvy vrstev jsou odvozeny z čísla vrstvy.

Pokud vytvoříte adresářovou strukturu pro odevzdání, z ní výkresy následně uložíte do zakázky ProGEO či zkopírujete do pracovního adresáře pro kontrolu v HSI Tools, provedete kontrolu kresby a ta dopadne bez chyb, může to být i důsledkem toho, že nadstavba při otevření každého výkresu narovnala jeho vrstvy. Je proto chybou odevzdat pak výkresy původní, které kontrolou neprošly (tj. nebyly otevřeny v nadstavbě), protože většina přejímajících firem (E.ON, ČEZ, O2, ST i PRE) používají při kontrole režim Přejímka, který tyto úpravy vrstev neprovádí a chybné vrstvy výkresů se tak projeví jako chyba kresby. Tento problém se týká především výkresů vytvářeným mimo ProGEO/HSI Tools, ale může se objevit také při změně definice (v rámci které se změnily vrstvy). Doporučuji tedy vytvářet adresářovou strukturu pro odevzdání až po provedení kontroly (např. funkcí Export stavby - k dispozici jen v ProGEO) nebo odevzdávat ty výkresy, které byly v nadstavbě otevřeny.