• Řešení pro realizaci analytických a provozních úloh a požadavků při evidenci, správě a údržbě distribučních sítí
 • Technologické rozšíření platformy ArcGIS
 • Řešení pro desktopové, webové i mobilní aplikace

Věříme, že toto unikátní spojení robustní GIS technologie ESRI s dlouholetým oborovým know-how společnosti HSI, přinese zákazníkům benefity v oblasti zvýšení provozní efektivity, ale i plnění zákonných povinností z pohledu evidence sítí a provozovaného majetku.


POPIS ProGIS
 
 

Řešení ProGIS představuje sadu komponent pro vytvoření komplexního geografického informačního systému využívajícího technologii ArcGIS od ESRI. ProGIS podporuje následující úlohy:

 • detailní přehled o poloze sítí, jejich typu, stáří, materiálu apod.
 • umístění jednotlivých technologických celků a zařízení v terénu
 • územní identifikace a jednoduchá navigace na adresy a parcely
 • využití dat z veřejných datových zdrojů RÚIAN, podkladové mapy
 • využití dat Katastru nemovitostí pro řešení majetkoprávních vztahů

ProGIS nabízí i podporu pro provozně technické agendy, jako jsou např.:

 • podpora evidence, řešení a sledování poruch včetně trasování a identifikace postižených zákazníků
 • řešení plánované i reaktivní údržby
 • podpora plánování nových přípojek a investičních akcí
 • podpora vyjadřování a poskytování dat ÚAP

ProGIS

 


 

 

ProGIS pro desktop

Určen pro prostředí ArcGIS for Desktop, reprezentuje funkční rozšíření této nosné platformy. Aplikace poskytuje řadu úloh a funkčností, které v ArcGIS neexistují, nebo nabízí stávající funkce v podobě, která je pro uživatele komfortnější a umožňuje řešit vybrané úlohy mnohem efektivněji.
ProGIS pro web

Umožňuje přistupovat k datům prostřednictvím internetového prohlížeče a nad těmito daty provádět řadu jednoduchých informačních či složitějších analytických operací s možností výstupů formou tisku či exportů dat.
ProGIS pro mobilní zařízení

Umožňuje zapisovat údaje do systému přímo on-line v terénu. Navíc umožňuje i ukládání informací o prvcích pro off-line použití.

 

 


 

VÝHODY
 
 • Technologické řešení firmy HSI v prostředí ArcGIS rozšiřující stávající funkčnost této nosné platformy
 • Je založen na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy lze dle potřeb zákazníka využít komponenty těžkého či lehkého klienta pro práci na PC, či pomocí mobilního řešení provádět sběr dat a jejich editaci přímo v terénu
 • Umožňuje vytvářet webové úlohy nad rámec dostupných běžně distribuovaných šablon
 • Lze snadno konfigurovat a následně začlenit do jakékoliv stávající IT infrastruktury
 • Poskytuje řadu úloh a funkčností, které v ArcGIS neexistují, nebo nabízí stávající funkce v podobě, která je pro uživatele komfortnější
PŘÍNOSY
 
 • Zlepšení a modernizace vedení dokumentace distribučních sítí softwarovým řešením, které dovoluje jeho přetváření a doplňování
 • Zvýšení provozní efektivity, ale i plnění zákonných povinností z pohledu evidence sítí a provozovaného majetku
 • Zefektivnění (snížení nákladů, rychlost nasazení) nasazení GIS řešení díky použití hotových opakovaně použitelných komponent
 • Možnost vzájemné výměny dat s jiným GIS a poskytování dat veřejnosti za účelem snížení rizika narušení sítí a zařízení, která mají ve svém majetku a správě

REFERENČNÍ PROJEKTY

 

 

Mám zájem Mám dotaz