Automatizace Vyjadřování ve Slovak Telekom, a.s.

Společnost Slovak Telekom, a.s. nabízí veřejnosti možnost elektronického podání a vyzvednutí žádostí o vyjádření k existenci sítí díky řešení od společnosti HSI. Zvyšuje tak efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a snižuje náklady na zpracování vyjádření o desítky procent.

 


„Ako prvý správca inžinierskych sietí na Slovensku sme ponúkli verejnosti moderný a pohodlný spôsob podania žiadosti cez internet a zároveň sme maximálne urýchlili spracovanie žiadosti. Implementácia systému VEST tak významne prispela k zníženiu prevádzkových nákladov a zefektívneniu našich procesov."
 

Ing. Lucia Pravdová,
Manažér procedúr a podpory


 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • Výrazné snížení nákladů na zpracování vyjádření díky elektronizaci procesů
  • Zjednodušení komunikace s žadatelem
  • Zrychlení vyřízení žádostí z několika dní na pár hodin
  • Úspora nákladů na zaměstnance a jejich efektivnější využití
  • Navýšení výnosů v oblasti poskytování dat zpoplatněním
  • Naplnění legislativních povinností
Charakteristika zákazníka

Slovak Telekom (ST) je největší slovenský telekomunikační operátor, který nabízí jednotlivcům, domácnostem a firemním zákazníkům produkty a služby pevné i mobilní sítě. Zároveň je největším správcem a poskytovatelem telekomunikační infrastruktury v podobě optické a metalické kabelové sítě s celoplošnou působností v rámci celé Slovenské republiky.

Výchozí situace

Agenda vyjádření k existenci sítí byla na ST zpracovávána manuálně a decentralizovaně v jednotlivých regionálně rozmístěných odděleních technické dokumentace (TD). Pro podání žádosti musel žadatel osobně navštívit pracoviště TD nebo zaslat žádost poštou. Pracovník technické dokumentace pak žádost zadal do evidenčního systému a ručně vyhotovil stanovisko a mapové podklady o poloze sítí. Průměrná doba odbavení žádosti trvala několik dní. Navíc některé pracoviště byla přetížená, zatímco jiná nedostatečně vytížená.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu je centralizace a sjednocení zpracování žádostí. Podání žádosti žadatelem je přesměrováno na webový portál a přepážky a pracoviště technické dokumentace pro veřejnost byly postupně uzavřeny. Náklady na zaměstnance jsou využívány efektivněji. Došlo ke zkrácení času vyřízení žádosti a k usnadnění jejího podání pro žadatele. Díky automatizaci zpracování žádostí byly kapacity pracovníků převedeny na dokončení digitalizace technické dokumentace. Byl eliminován tisk a snížilo se rozesílání žádostí na jednotlivých pracovištích díky zavedení outsourcingu tisků.


Naše ŘEŠENÍ

Systém VEST implementovaný ve společnosti Slovak Telekom je z pohledu architektury standardním řešením HSI a skládá se z náběrového webového portálu a jádra systému.

Webový portál slouží žadatelům k zadání žádosti, definování zájmového území pomocí polygonu zakresleného nad mapou a po vyřízení žádosti k jejímu odběru.

Jádro systému tvoří tzv. business logika, která je obklopena jednotlivými funkčními moduly – Notifikace, PDF (ro)boty pro tvorby textových a mapových dokumentů, Zpoplatnění, atd. K business logice se také váží jednotlivá rozhraní.

Nejvýznamnějším rozhraním je interface na rozsáhlý GIS systém na platformě GE SmallWorld, ve kterém ST udržuje data o poloze sítí a mapové podklady jako jsou DTM nebo katastrální mapy. Rozhraní využívá osvědčené HSI technologie uložení grafických dat v databázi Oracle. Systém VEST je doplněn vlastním mapovým oknem na HSI technologii ProGIS, které umožňuje nejen zobrazení polohopisných dat, ale i orientační zákres polohy sítí v oblastech, kde není ještě dokončena digitalizace. V rámci implementace VESTu tak Slovak Telekom získal i lehkého GIS klienta, který umožní zpřístupnění polohopisných dat širokému spektru uživatelů. Další důležité rozhraní je implementováno pro zajištění procesů zpoplatnění. Slovak Telekom nabízí svým žadatelům možnost platby poplatku za vydání žádosti ve formě SMS plateb nebo formou převodu peněz na účet. V neposlední řadě jsou pak implementována rozhraní na centrální adresní systém ST a systém Slovenské pošty pro zajištění outsourcingu tisků.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU