Rozšířená softwarová podpora (RSP)

 

Program RSP je určen pro uživatele softwarových produktů HSI (dále jen SW HSI). Jedná se o placenou službu uživatelům, která doplňuje standardní dodávky SW HSI a nabízí tak rozšířenou a komplexní podporu.

Svým členům přináší nejen bezplatný upgrade a update SW HSI v okamžiku jeho uvolnění, ale především nadstandardní možnosti podpory např. ve formě zajištění průběžné aktualizace funkcí dle nastavení softwaru u odběratelů dat , upřednostnění řešení zákaznických problémů nebo Spolupráce při tvorbě účelových zákaznických funkcí.

Účastníci programu jsou také informováni prostřednictvím elektronického newsletteru HSI INFO o novinkách a řešeních nejen ze světa GIS .

 

AKTUALIZACE
Vždy aktuální software již od chvíle, kdy to potřebujete. V momentě uvedení nové směrnice správce dat jste již připraveni.

SÍŤOVÝ PROVOZ
Možnost instalace a použití daného softwaru na více počítačích. Současné spuštění instalací SW však závisí na počtu zakoupených licencí.

SLEVY PRO STÁLÉHO ZÁKAZNÍKA
Při pravidelné obnově RSP získáváte slevu 10 - 20 % na nové licence SW HSI dle podmínek programu RSP Benefity.
 

 
Výhody vstupu do RSP programu

Zákazník, který si objedná SW podporu v rámci programu RSP, obdrží RSP certifikát, který ho opravňuje k čerpání řady služeb a výhod:

 • Získání nové verze daného softwaru v okamžiku jejího uvedení na trh bez platby za upgrade
 • Možnost využívat pravidelných a okamžitých aktualizací prostřednictvím automatických update a tím udržování v souladu s nastavením softwaru u odběratelů dat (legislativní potřeby správců)bezplatný převod/přeregistrace licence SW (např. na nový počítač), a to 1x za 3 měsíce
 • Možnost využití jedné bezplatné konzultace k danému SW produktu (s předem dohodnutým programem) v trvání 2 hodin pro 2-3 osoby v sídle HSI
 • Sleva 20% na školení daného SW produktu pro libovolný počet osob (i v různých termínech)
 • Sleva 10% na poskytnutí dalších služeb HSI souvisejících s daným SW produktem jako jsou konzultace u zákazníka nebo instalace nové verze, konfigurace systému u zákazníka apod.
 • Privilegovaný přístup k řešení problémů souvisejících s provozem daného SW možnost síťového provozu SW HSI
 • Jestliže zákazník obnoví SW podporu RSP i na další rok, je automaticky zařazen do programu RSP Benefity, kde získá další výhody související s daným SW produktem
Podmínky vstupu do RSP programu

Do tohoto programu může vstoupit jakýkoliv zákazník, který si zakoupil některý ze softwarových produktů HSI.

 • Program RSP se vztahuje na všechny instalace dané produktové řady SW HSI
 • Do programu RSP je možné vstoupit na 12 nebo 24 měsíců
 • Cena za RSP se vypočítává z ceny zakoupeného softwaru HSI
 • Při následném nákupu další instalace SW HSI bude RSP automaticky rozšířena a uživateli bude účtována alikvotní část RSP poplatku za daný SW HSI


Podpora RSP je poskytována pro všechny licence daného SW produktu, takže není možno zahrnout do podpory jen vybrané licence.

Podpora RSP je poskytována pro konkrétní SW produkt, tzn. že zákazník, který využívá více SW produktů HSI, může objednat SW podporu pouze pro jeden produkt (ale pro všechny licence takového SW produktu – viz výše).

Podpora RSP je poskytována v rozsahu 10 hodin na 1 rok předplacené podpory / zákazník / licence. Jakákoliv podpora nad tento rozsah hodin bude fakturována částkou 2150 Kč bez DPH / započatá hodina podpory.

 


Mám dotaz