• Školení formou standardních kurzů nebo individuálních konzultací na vyžádání
 • Náplň kurzů lze upravit na Vaši žádost dle znalostí a potřeb účastníků školení
 • Kurzy probíhají standardně v sídle HSI, ale je možno je realizovat i přímo u Vás ve společnosti
 

ROZPIS TERMÍNŮ A CENY KURZŮ
PRO ROK 2018

PŘEHLED A POPIS KURZŮ

PŘIHLÁŠKA


Standardní kurzy

SOFTWARE HSI (ProGEO, POZEM, DULMAP...)
 • produkty obecně
 • nové verze produktů
 • rozdílová školení jednotlivých verzí
 • jednodenní školení dle stupně uživatelských znalostí

SOFTWARE Bentley Systems (MicroStation, Bentley PowerMap)
 • školení pro začátečníky
 • školení pro pokročilé
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE NA VYŽÁDÁNÍ
 • software Bentley Systems (MicroStation, Bentley PowerMap ...)
 • další, jako např: Přesné kreslení, Tvorba a kontrola dat pro správce sítí, Práce s rastrovými daty v prostředí produktů firmy Bentley Systems aj., viz přehled a popis kurzů
 • kurzy na produkty dle přání zákazníka

Náplň, termíny a ceny je třeba individuálně dohodnout na základě písemného požadavku s nejméně měsíčním předstihem.


Věříme, že bude naše školení pro Vás přínosem a těšíme se na setkání s Vámi!

ORGANIZAČNÍ POKYNY, STORNO PODMÍNKY
 • Místo konání: v učebně v sídle HSI, ul. Olšanská 2643/1a, Praha 3 (5. patro, místnost č. 506). Dostanete se k nám tramvají č. 9 nebo 26 do zastávky Olšanská, tramvají č. 10 nebo 16 do zastávky Nákladové nádraží Žižkov a poté cca 5 minut pěšky, autobusem č. 136 nebo 175 do zastávky Olšanské náměstí a poté cca 3 minut pěšky.
 • Začátek výuky je vždy v 9:00 hodin a předpokládaný konec v 16:00 hodin.
 • Počet účastníků v jednom kurzu je omezen maximálním počtem 8 míst.
 • Na základě úspěšného zakončení kurzu obdrží všichni posluchači osvědčení o jeho absolvování, které bude předáno účastníkům po ukončení školení. V případě změny účastníka je třeba tuto skutečnost nahlásit nejpozději v den konání školení.
 • Na základě Vaší závazné objednávky Vám bude obratem objednávka potvrzena včetně informací ohledně storno poplatků. Daňový doklad Vám bude zaslán po absolvování školení.
 • V případě, že kurz již bude plně obsazen, budou zájemci neprodleně informováni a bude jim nabídnut jiný termín nebo náhradní řešení.
 • V případě přihlášení malého počtu uchazečů může dojít ke zrušení celého kurzu. O této skutečnosti budou všichni zájemci informováni nejpozději 3 dny před plánovaným začátkem školení s tím, že bude navrženo náhradní řešení.
 • Zrušení účasti ze strany zájemce je možné jen písemnou formou (mailem, dopisem apod.). Pokud neobdržíme požadavek zrušení účasti písemnou formou, považujeme objednávku školení za platnou.
UPOZORNĚNÍ:
 • V případě zrušení účasti ze strany zájemce nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu neúčtujeme objednavateli žádný storno poplatek.
 • Při zrušení účasti nejpozději 1 týden před začátkem kurzu bude fakturován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.
 • Při zrušení účasti méně než týden před začátkem kurzu bude fakturován storno poplatek ve výši 100 % z ceny.

Využijte možnosti slev!

 • sleva 20% pro zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu o softwarové podpoře RSP – sleva vyplývá ze smlouvy
 • individuální sleva dohodou pro 3 a více účastníků z 1 firmy
 • individuální sleva dohodou při objednávce 2 a více typů kurzů
 • Slevy nelze sčítat.